แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Advertising ,Glutton ,Homogenised ,Premolars ,WÇââ ,Hatches ,S|flask-| ,Municipal ,Bloggin ,Cyclicality ,Fickleness ,Precipitant ,Frigat ,Deduc , introduce my , activate| ,แต่งปร ,Sebastia ,Chaud ,Syllabu ,Splanch ,LTo , full story , are you copying me ,Disgruntl ,Agedashi ,Elevations ,Pterodactylus ,S| ,Killin , inquiry ,Piyawan ,Psysio ,Favola ,Multiplie ,Correcting ,Eraser| ,Thrilled| , get Low ,Storeroom ,Unarrive ,S|cephalisation , keep warm ,Contingen , Wunderschönn ,Sponsorship ,Epiconyle ,Contra-a| ,Ovivipar ,Reentrainm ,S| ,Hexagon ,S| ,Yakult| , ruler ,Cervix| ,S| ,Becoming| ,Supect ,Cwhcsv||| ,Dimma ,Ployiiz|| , keep warm , litterma ,S|Teardr ,Fihtting ,Barragan| ,Hypodent ,Karme| ,Onboardi ,Discibline| ,S|idl ,Apneusis| ,Henegha ,Isolator| ,Massacre ,Undermentioned ,Envoyà ,S|seme| ,Bukkake|| ,Shopaho ,Wellness|| ,Tanam ,Implant ,Profits ,Esca ,Pharaoh| , ma ,Preferre ,Capabilities|| ,Swansea ,Gregorian ,S| ,Gram-N| ,Triangulat ,Abn ,S| ,Peeping ,S|los ,Shortc ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )