แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Krirk ,Air-screen ,Preprod , slowdow ,Cytotoxic| ,Incipid ,Necropsy ,S|young-ad ,Glamour,glitter ,S|lengthen ,คำอ่านeq ,Self-efficacy , you socute , gametocyt ,Mounts ,S|ิbroca , whether they are vi , hernia ,Dry-bulb ,Equalizer| ,Offort , Sampaguita Jasmine ,S|efficiencies| ,Cockscomb ,้homoge ,S|sleepine ,Captu ,Required ,Gift-giving ,Cuztomize ,Travellerâà ,Milkshake ,Zapper||| ,คำอ่านDa ,Cortaine| ,Corporate ,Mulitipolar ,Paevalent ,Flot , hi myfriend ,Bamby ,Druck ,Killjoy , hernia , gametocyt ,Bake, ,S|ิbowel ,Linnest ,Sweetypink| ,Amatur , dentists office ,Retor , you socute , whether they are vi ,S| ,Isodense| ,Decentralization ,Prestressed| ,Wim ,Confection ,Intertrans , ambulatory | ,S|roundest ,Cody| ,Quater , beautiful flower ,Hereinbelow ,Clarify ,Endodontist ,Headage| ,Pretzels|| ,Transfer , seals, | ,Appli ,Tors ,Ieaders ,Addressed|| , Even long ti ,Sayangf| ,Quizzes|| ,Contusions| ,Chorion| ,Fortunate| ,Preincu , deserve ,Arachi ,Asymmetric ,Betein ,S|ltems| ,Paresthesias| ,Agitator ,Vertice ,Srob ,Prolabor| ,S|punke ,Neered| ,Malabso , beat ,Akire ,S| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )