แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Biomedical ,Vain ,Lauryl ,Bomer ,Lauryl ,Homo ,Peribronchial ,Miximale ,S| ,Procumen ,Youporn| ,Fog-shr ,Hume ,Hume , hypophos-phataemia ,Tab , sex woman ,Volati ,Slattern ,Wass ,Gyneco ,S|carpenetet , i miss you so much ,Necrotisi ,S|gmoนกปาก ,Smally ,S|wwwyoujizzc ,Qru ,Coeliac ,Smally ,Chival ,S|carpenetet ,|neckache ,Prefer ,Acquisitio ,Mylove ,Preceds ,Flashlight ,Emerald ,Mortimer ,S|Benealt ,Mobogin ,Re ,Chloroph , endlesslove ,Baba ,Defilement ,Dural ,Tooidar ,Slam ,Lampang ,Resavetion ,Profanity ,Classifier ,Classifier ,Houston| ,Acquisitio ,Aew ,Successfully ,Addust , Simvastatin ,Bring ,Angina ,Aiarmciock ,Frisbee ,Doing ,Chopsticks ,Dating ,Kneel| ,Maja ,Houston| ,Icelan ,Lampang ,Node ,Fairless ,Plasticallyà ,Soying ,Delightedy ,Acquisitio ,Lism , Nice ,Cashier ,Vulcanizates ,Rosis ,Counterintuitive ,Built ,Mecca ,Self-motivation ,Setae ,Scenic ,Quides ,Flashloan ,S|neeginer ,Sluty ,Kool, ,Oxidnse ,Frisbee ,Pulveriser ,Witcher ,Serving ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )