ผลการแปลคำศัพท์ triage nurse แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า triage nurse
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


triage ,Recycling|| , Amphoe Muang , assistance ,Boseà ,Ouch ,Citizens ,Squat ,Dormitor ,Sharpes ,Bulges ,Mir , Anisocytosis ,Gabriel ,Goning ,Barns ,Maze ,Dump ,Maze ,Maze ,Maze ,Maze ,Megapixel ,Geopolitical ,Pin ,General ,Smokin ,Deconstruct ,Bref ,Arachnid ,Username: ,Slur ,Logout ,Nonoperative ,S ,KoiÃÆâ ,Ouch ,Atresia , lettuce ,Dump ,Dormitor ,Kub ,Extubation ,Doppler ,Per ,Squat ,Daly ,Brs ,Nonoperative ,Dump ,S ,S ,KoiÃÆâ , received | ,Submit , Amphoe Muang ,Laundromat ,Precision ,Frotuerism ,Sumi ,Convince , take out ,Destress ,Asymptotic ,Purpose ,Emergence ,Glenn ,EXtremities ,Prancing ,Thrombosed|| ,Droid ,Apologies| ,Acted ,Spurred , Username ,Brielle ,Festination ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,Eres ,Hanes ,Naing ,Aem ,Corruptlizm ,Varieties ,Fomites ,Krub ,Metabolized ,Barns ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,|ิำำิbeeg ,Soren ,Jizzbไทยo๠,Resent ,Sleeves ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )