ผลการแปลคำศัพท์ triage nurse แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า triage nurse
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


triage nu ,Stomachache ,Autologo ,Om ,Poom ,Prologue ,S|Eminem ,Enables ,Occhi ,S|ภ,Airconditio ,Crystallographic ,-nervous ,S| ,Foundry ,Poomแปลว่ ,Punked ,Off-sid| , � ,|hehe ,Gle ,Perscrib ,Adele ,Gusta ,Ake ,Moderated ,Gle ,S|scoreboard ,Poom ,Shabby ,Subalge , havier ,S|ecoseptem ,Write ,Interpetati ,Augen ,Shoes ,S|mpv ,Amphibain ,Greg ,Womanizing| ,Chambermaid ,S|autochthonous ,Adele ,Rotatำฟà ,CentrioleÃà ,Det ,Koiï¿ ,S|muchiÃà ,Dentin ,Costoph| ,Restru| ,]jkjk ,Procrastina ,Yeux ,Tuita ,Cat ,Congrat ,Delivertive ,Tortilla ,S| ,Aga ,S|ิbellh ,Precral ,S|neverdieàà ,Breathles ,Vets , Joystick ,S|scoreboard ,Gle ,Smtld ,S| ,Almost ,Yolleybal ,Oyasumi ,Directin ,Salamariàà ,Colie , revelle ,Toey ,คำอ่านvi ,Remaining ,Defender ,S|Odynophagia ,Lacoste ,Tor ,Hydraulic| ,Radish| ,Braveness ,Jetjag ,Spin-off ,Checked , Happy Birthday To M ,Criteria ,S|intoÃÆ ,Recyclable ,S|BlogÃ� ,ImprovÃÆ ,Anything , i miss you too so m ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )