ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

กลับหน้าแรก

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

เนื่องด้วยสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พระครูปลัด ประพลฌศักดิ์ พลญา

โณ ได้ดำเนินการพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก พัฒนาสิ่งถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นภายในวัดอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ง

ทางด้านเสนาสนะ และการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของสิ่งปลูก

สร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารศาลาเอนกประสงค์ อาคารหอฉัน ที่พักสงฆ์ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม และถนนหนทางที่ใช้ใน

การสัญจร เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวจต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรม และผู้ที่มาร่วมในงานบุญต่างๆ ของทางสำนักสงฆ์

ห้วยน้ำหนัก

สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักซึ่งมีประชาชนทั้งในพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่างๆ เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่

สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักกันเป็นจำนวนมาก ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ทางสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักจึงมีความประสงค์

สร้างอุโบสถ เพื่อเป็นพุทธสถาน ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นการพัฒนาสิ่งถาวรวัตถุด้าน

เสนาสนะ และเพื่อขอศาสนสถานเป็นวัดห้วยน้ำหนักต่อไป จึงได้กำหนดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น

เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก จึงขอเรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้ที่มีจิต

ศรัทธารับเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๙ กอง กองละ ๒,๕๕๙ บาท เพื่อบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยสมทบทุน

ในการก่อสร้างอุโบสถ โดยมี พระครูปลัด ประพลฌศักดิ์ พลญาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล แสวง

ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๙

นาฬิกา ณ อาคารศาลาอเนกประสงค์ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

โดยกำหนดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้

กำหนดการ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๙ น. พิธีถวายองค์ผ้าป่ามหากุศล โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น

ประธาน และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนากถา เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถรับเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีได้โดยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

โทร. ๐๙๑-๑๙๘-๕๖๐๓ หรือ ๐๘๓-๓๑๐-๑๖๕๙ และ ๐๘๒-๗๗๗-๓๘๘๗ หรือรับจองกองผ้าป่าโดย

โอนตรงเข้าบัญชีวัด ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนผึ้ง ชื่อบัญชี: บัญชีก่อสร้างอุโบสถสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก เลข

ที่บัญชี: 729-0-31809-9

โดย ยุตติโก วันที่3 ก.พ. 2559 เวลา 14:05


รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034แสดงความคิดเห็น
.

แสดงความคิดเห็นเนื้อหา รายละเอียด

อัพโหลดภาพ


ชื่อผู้โพส :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่
+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด