แจกสูตรเกมส์ A-10 Cuba

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ A-10 Cuba

  สูตรเกมส์ A-10 Cuba (Macintosh")


  Cheat Codes

  Enable the Invincible Aircraft control setting. Then, enter one of the following codes during flight to activate the corresponding cheat function:

  Cheat Code - Effect

  [Ctrl] + [Tab] - Add 500 Feet Altitude
  [Ctrl] + [Tab] + S - Slow Motion Mode
  [Ctrl] + [Tab] + X - Enable Joystick
  แสดงความคิดเห็น

  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ A-10 Cuba


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า