แจกสูตรเกมส์ Age Of Empires 2: The Age Of Kings

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Age Of Empires 2: The Age Of Kings

  สูตรเกมส์ Age Of Empires 2: The Age Of Kings (Macintosh")


  Cheat Codes

  While playing a game, press [Enter] to display the chat window and type one of following codes to activate the corresponding cheat function:

  RESULT - CHEAT CODE
  1000 gold - robin hood
  1000 wood - lumberjack
  1000 stone - rock on
  1000 food - cheese steak jimmy's
  Instant victory - i r winner
  Instant loss - resign
  Fast building - aegis
  Full map - marco
  Kill indicated opponent - torpedo[number]
  Kill all opponents - black death
  No shadows - polo
  Control animals - natural wonders
  VDML - i love the monkey head
  Cobra car - how do you turn this on
  Saboteur - to smithereens
  Commit suicide - wimpywimpywimpy

  Cheat Codes (command line)

  Start the game with one of the following command line parameters to activate the corresponding cheat function:

  RESULT - COMMAND LINE PARAMETER
  800 x 600 screen resolution - 800
  1024 x 768 screen resolution - 1024
  1280 x 1024 screen resolution - 1280
  Auto save game - autompsave
  Standard mouse pointer - NormalMouse
  Fix display problems with some video cards - Mfill
  Fix SoundBlaster AWE freezes - Msync
  Disable all terrain sounds - NoTerrainSound
  Disable all music - NoMusic
  Disable all sounds except during FMV sequences - NoSound
  No pre-game FMV sequences - NoStartup

  Cheat Codes (demo version)

  While playing a game, press [Enter] to display the chat window and type one of following codes to activate the corresponding cheat function:

  RESULT - CHEAT CODE
  1000 gold - coinage
  1000 wood - woodstock
  1000 stone - quarry
  1000 food - pepperoni pizza
  Instant building - steroids
  Full map - reveal map
  Control animals - gaia
  No fog of war - no fog

  Quick Creating

  Press return and then type: 'under the bridge' and everything will move fast!

  Machine Gunners

  For this cheat your must have CREATED a map with at least one SHAH on it. (to create a shah, go to heroes and press "S". Then, play the map and select your sha, bring it over to an enemy unit / building (preferably a house) and right click on that object. The shah will begin attacking it! The only drawback is that the shah has very little attack.

  Detroy buildings

  If you press ''DEL'' while you have selected a building or unit it will be utterly destroyed (this doesn't work with the enemy)

  More Bases Advantage

  To have a better chance of winning, you might want to build more than one base. Enlarge the base you start out with, making it completely fortified with at least two castles. Then, send a scout cavalry, or some other fast moving unit, to the opposite side of the map from your base. After you have checked the area and confirmed that it is safe, send a villager to build a castle at that location and fortify that base. This is very helpful if your enemy knows where one of your bases is located, especially during online play.

  Fast Resources

  Use the following trick to rapidly enter the cheat codes and get resources quickly. For wood, press Enter, type lumberjack, highlight the word, then press Ctrl + C to copy it. Press Enter to activate the cheat. Press Enter again, then press Ctrl + V to paste the word on the screen for activation. Repeat to get resources quickly. This may be used with the rock on, robin hood, cheese stack jimmy's, and to smithereens codes.

  Free Ally

  When you build a market, there is a chance that a rival tribe will ask you to send them a certain amount of wood, stone, gold, and food. When they do, click on "Diplomacy" or press Alt + D and click "Ally" on the name of that tribe. They will become an ally free of charge. However, when you do this you will no longer be able to align yourself with any other tribes. This is helpful if there are four tribes in the game.

  Get The Stone

  Press "ENTER" then type the letters: rock on. You only need to type "rock on" and you will receive 1000 stone.

  Invincibility

  While you are playing a single player game press the enter button. This will bring up a chat box.While in the chat box type 7 days until you die. Then press enter button again to enable this cheat. This will make your units and buildings take no damage and will not die.
  loading...

  แสดงความคิดเห็น

  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Age Of Empires 2: The Age Of Kings


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า