แจกสูตรเกมส์ Battle Chess

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Battle Chess

    สูตรเกมส์ Battle Chess (Macintosh")


    Code

    During gameplay, type DISTRACTIONPIECE. Your Bishop will remove the opposing Queen before landing on the board. This code will only work once per game.
    loading...

    แสดงความคิดเห็น

-----------------------------------------

เลือกเครื่องเกมส์

PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Battle Chess


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

หน้า