แจกสูตรเกมส์ Civilization: Call To Power

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Civilization: Call To Power

  สูตรเกมส์ Civilization: Call To Power (Macintosh")


  Unlimited Gold

  First make a backup copy of the file script.slc, which is located in ..ctp_datadefaultgamedata. Then open up the original with any text editor and add the following lines:

  trigger 'DOR_T_Give_Gold' when (IsHumanPlayer(g.player) && (player.1.gold<=200000))
  {
  AddGold(g.player,1000000);
  }

  Now everytime the human player runs out of gold (< 200000), he gets 1 million more.

  Start with 100k Gold and PW

  Start a new game and enter 'Leemur' as your leader name.
  loading...

  แสดงความคิดเห็น

-----------------------------------------

เลือกเครื่องเกมส์

PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Civilization: Call To Power


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

หน้า