แจกสูตรเกมส์ DinoPark Tycoon

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ DinoPark Tycoon

  สูตรเกมส์ DinoPark Tycoon (Macintosh")


  999 Food

  When you go to the store to buy food for your dino just push the apple button and then 1 to get 999 of all food with out wasting any money.

  Easy Money

  Go to the office and into the ledger. Select the inventory tab. Select a dinosaur to be sold at the auction. When your dino is removed for auction, go to the auction. Click on the "?" and then the "thumbs up." The old guy will bid on your dino. Repeat this until your selling price is high enough. Careful. Too much of a good thing can be bad.

  Note: This trick only works on the older version of the game. (The one on 3 1/2" disks.)

  3 Funny things

  1. If you go to the screen where you see the prices of all the dinosaurs, food, ect., you will see the cursor is a peanut. When the dinosaur pops out, move the cursor to him.

  2. Go to the buying dinosaurs screen. Look at the vegesaurus'es profile thing. Then buy the vegesaurus and afterwords look back at where the vegesaurus'es egg was.

  3. At the buying food screen, when a fly lands on your page, immediately turn the page and go back. Surprise!

  Even Easier Money

  Just walk in and out of a certain one of the offices (I think the real estate office)
  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ DinoPark Tycoon


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า