Tower of Hercules

กลับหน้าแรก

Tower of Hercules

Tower of Hercules ประภาคารเฮอร์คิวลิส สถานที่ทางเข้าของ ลาคอรุญญา ท่าเรือสำคัญ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ผู้อาศัยในนิคมนี้ได้สร้างตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ และในไม่ช้าเมืองนี้ก็มีความสำคัญขึ้นในการค้าทะเล และหอคอยเฮอร์คิวลิส เป็นประภาคารที่เปิดทำการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 2,000 ปี

http://www.facebook.com/udosu.tachima?viewas=100000686899395#!/photo.php?fbid=10151066350497226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater


โดย The Udosu Full วันที่9 ส.ค. 2555 เวลา 06:35แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด