สุภาษิตพระร่วง

กลับหน้าแรก

สุภาษิตพระร่วง

1.หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ - ผู้น้ิอยไม่อาจเทียบกับผู้ใหญ่กว่าได้ (ประมาณว่าอย่าโอหังเหมือนหิ่งห้อยที่คิดว่าแสงตัวเองสู้แสงไฟได้)
2.อย่าปองภัยต่อท้าว - อย่าไปคิดอันตรายกับผู้มีอำนาจ เพราะอาจทำให้ตัวเองมีภัยได้
3.อย่ามักห้าวพลันแตก - อย่าทำอะไรที่แข็งกร้าวเกินไป อาจเป็นอันตรายได้
4.อย่าเข้าแบกงาช้าง - ไม่ควรเสี่ยงกับสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเอง
5.อย่าออกกางขุนนาง - (ออกก้างนะคะ) อย่าวางอำนาจกับขุนนาง อาจทำให้ตัวเองมีภัยได้
6.ปางมีชอบท่านด้วย - หากเราทำถูกต้องก็จะมีคนชื่นชม
7.ปางป่วยท่านชิงชัง - หากเราทำผิดก็จะมีคนตำหนิ
8.ผิจะบังบังจงลับ - หากจะปิดบังความลับให้ปิดให้มิด
9.ผิจะจับจับจบมั่น - หากจะจับคนทำผิดต้องจับให้มั่น
10.ผิจะหมายหมายจงแค้น - (ไม่ทราบค่ะ เคยเรียนว่า ผิจะหมายหมายจงแท้ = หากประสงค์สิ่งใดก็ต้องพยายามหาทางเพื่อสำเร็จสิ่งที่ประสงค์อย่างเต็มที่)
11.ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง - หากจะแก้ข้อสงสัยอะไรก็ต้องแก้ให้กระจ่าง
12.อย่ารักห่างกว่าชิด - อย่าดีกับคนอื่นมากกว่าญาติมิตรตนเอง
13.อย่าข้างหนักอย่าเบา - (ไม่ทราบค่ะ เคยเรียนว่า คิดข้างหน้าอย่าเบา = ให้คิดเตรียมการณ์ก่อนจะเกิดเหตุขึ้น)
14.อย่าถือเอาตื้นกว่าลึ้ก - ให้คิดลึกๆ คิดไกลๆอย่าคิดตื้นๆ
15.เมื่อเข้าศึกระวังตน - อย่าประมาท
16.เป็นคนเรียนความรู้ - หมั่นหาวิชาความรู้ใส่ตัว
17.จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์ - ทำให้สมฐานะของตน
18.อย่ามักง่ายมิดี - อย่าทำอะไรมักง่าย
19.อย่าตีงูให้แก่กา - อย่าทำสิ่งใดๆที่ผลประโยชน์ตกไปกับผู้อื่น (ไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะคะ ลองอ่านดีๆก็จะเข้าใจ)
20.อย่าตีปลาหน้าไซ - อย่าทำอะไรขัดขวางประโยชน์ผู้อื่น
21.อย่าใจเบาจงนัก - อย่าหูเบา อย่าเชื่อใครง่าย
22.อย่าตีสุนัขห้ามเห่า - อย่าตีสุนัขเพื่อไม่ให้มันเห่า (ประมาณว่าสุนัขเห่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ไปตีให้มันหยุดเห่าก็ไม่ดี อย่าไปโทษธรรมชาติของผู้อื่น ประมาณนี้ค่ะ)
23.ข้าเก่าร้อยอดทน - (ไม่ทราบค่ะ เคยเรียนแต่ ข้าเก่าร้ายอดเอา = อย่าเอาผิดกับทาสที่อยู่กับเรามานาน)

โดย ดินดำ วันที่20 ส.ค. 2555 เวลา 18:23แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น
angry:ใม่เห็นด้วยกับการฟึกกีฬาอยางหนัก โดย เทพ วันที่21 ส.ค. 2555 เวลา 07:10

กากาก
โดย นกหรเ วันที่19 ก.ย. 2555 เวลา 12:20


กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด