สัตว์มี 7 ประเภท

กลับหน้าแรก

สัตว์มี 7 ประเภทสัตว์ คือสิ่งสมมุติชื่อเรียกรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

สัตว์มี 7 ประเภท ไ้ด้แก่

สัตว์พรหม สัตว์เทวดา สัตว์มนุษย์ สัตว์เปรต สัตว์อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก

สัตว์บางที เรียกว่า(ชีวิต บุคคล) ภาษาบาลีเรียกว่า อัตตา

สัตว์ ชีวิต บุคคล เป็นสมมุติสัจจะ ใช้เรียกรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

โดย Lilly วันที่7 ม.ค. 2556 เวลา 08:30แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด