โอวาทธรรมพระสุฏิปันโน...หลวงปู่เทส เทสรังสี

กลับหน้าแรก

โอวาทธรรมพระสุฏิปันโน...หลวงปู่เทส เทสรังสีนักปฏิบัติโดยมากเข้าใจว่า การมีสติสมบูรณ์นั้น คือการตั้งสติให้แน่วแน่ รักษาอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนไม่ให้เผลอได้ แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ สติถ้ายังต้องรักษาและควบคุมให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้ว ยังไม่ได้ชื่อว่า มีสติสมบูรณ์ สติที่สมบูรณ์จะต้องไม่ควบคุมและรักษา แต่มันจะมีสติพอดีกับอารมณ์ที่จะมาปรากฎขึ้นที่จิตแล้วรู้เท่าทันกัน อันเนื่องมาจากที่เราอบรมไว้ดีแล้ว ไม่มีการส่งส่ายออกนอกไปจากอารมณ์ที่ปรากฎขึ้นที่จิตนั้น รู้แล้ววางเฉย บางทีก็ทำให้เกิดสลดสังเวชในเรื่องนั้นๆ เราไม่ต้องเอาสติไปควบคุมจิตแต่อย่างไร สติกับจิตมันได้สัดส่วนกันแล้ว มันหากคุมกันเอง จึงเรียกว่า มีสติสมบูรณ์

โดย Lilly วันที่21 ม.ค. 2556 เวลา 03:38แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด