“16 �ร�ฎาคม 2556 มาร่วม�ันคิด เพื่อพิชิต 3ตัวตรง�

loading...กลับหน้าแรก

“16 กรกฎาคม 2556 มาร่วมกันคิด เพื่อพิชิต 3ตัวตรง” (ดู 3ล้าน ครั้ง)

(ข้อมูลทุกข้อมูลล้วนมาจากการคำนวณ จึงไม่สามารถรับประกันได้เต็มร้อยว่าจะถูกหรือไม่ และไม่มีใครรู้จริงว่าหวยจะออกอะไร โปรดใช้วิจารนาญาณในการลงทุน จงอย่าหลงเชื่อผู้ที่หลอกลวงว่ามีเลขวงในและให้โอนเงินไปให้ และควรเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่ลงทุนก็ไม่มีโอกาสจะได้ เพราะฉะนั้นลงทุนพอประมาณตามฐานะของตนนะครับ ด้วยความปรารถนาดี..........ธนดล)

“ จัดเต็ม 1 ก.ค.56 ” ต้อนรับไตรมาส 3 ตามหา 3 ตัวตรงๆ

16 พ.ค. 56 (ข้อมูลชุดเต็มยังไม่ตัดปักหลัก)
เด่นล่าง 058+469
คู่ประกบ 123679
ชุดเต็ม
04 40 56 60 86 90
06 59 65 89 95
09 68 98
(14ชุด)
ออก 56 ถูก

1 มิ.ย. 56 (ข้อมูลชุดเต็มยังไม่ตัดปักหลัก)
เด่นล่าง 239+259
คู่ประกบ 014678

ชุดเต็ม
02 12 20 42 62 72 82 90
09 19 21 49 69 79 89 91
24 94
26 96
27 97
28 98
(24ชุด)
กัน 29 92
ออก 90 ถูก

16 มิ.ย. 56 (ข้อมูลชุดเต็มยังไม่ตัดปักหลัก)
เด่นล่าง 678+268
คู่ประกบ 013459
ชุดเต็ม
06 16 36 46 56 60 80 96
08 18 38 48 58 61 81 98
63 83
64 84
65 85
69 89
(24ชุด)
กัน 68 86
ออก 69 ถูก

1 ก.ค. 56 (ข้อมูลชุดเต็มยังไม่ตัดปักหลัก)
เด่นล่าง 156+159
คู่ประกบ 023467
ชุดเต็ม
01 10 21 31 41 50 61 71 96
05 12 25 35 45 52 65 75
13 53 69
14 54
16 56
17 57
(26ชุด)
กัน 15 51
ออก ......... .........
แยกอย่างละเอียดแล้วนะครับงวดนี้ ถ้าเลขวิ่ง 1-5 ไม่ผิดน่าจะมีเฮ
ขอให้โชคดี


แต้มดับร้อยสิบหน่วยบน100 % ปี 56

1. 981 (8) 3 5 1
2. 566 (7) 6 1 6
3. 257 (4) 8 8 3
4. 241 (7) 8 5 8
5. 433 (0) 3 4 3
6. 688 (2) 7 1 6
7. 846 (8) 5 6 9
8. 458 (7) 5 4 8
9. 125 (8) 6 7 3
10. 489 (1) 5 4 4
11. 673 (6) 3 4 4
12. xxx (x) 1 0 7เด่นบน HTF แสบคูณสาม JMP
2 พ.ค.56 > 259 > 421 > 531 ออก 458 ถูก...
16 พ.ค.56 > 271 > 572 > 475 ออก 125 ถูก...
1 มิ.ย.56 > 518 > 471 > 529 ออก 489 ถูก...
16 มิ.ย.56 > 756 > 836 > 385 ออก 673 ถูก...
1 ก.ค.56 > 493 > 058 > 459 ออก xxx ถูก...

คู่โต๊ดบน
2 พ.ค.56 เด่น 14 15 16 31 32 37 38 40 46 48
50 54 55 58 72 74 76 81 82 87
ออก 458 ถูก 54 58
16 พ.ค.56 เด่น 51 23 12 41 31 20 24 92 72 73
74 76 81 82 85 87 16 40 46 48
ออก 125 ถูก 51 12
1 มิ.ย.56 เด่น 11 13 15 16 41 42 47 49 50 52
55 59 71 73 77 78 80 85 81 89
ออก 489 ถูก 49 89
16 มิ.ย.56 เด่น 14 15 18 43 44 45 47 51 53 58
62 63 67 68 80 82 84
ออก 673 ถูก 63 67
1 ก.ค.56 เด่น 33 34 35 37 43 45 47 49 74
75 77 78 90 93 97 98
ออก xxx ถูก xx xx

เด่นบนมาครบ HTF
2 พ.ค.56 1234589 ออก 458 ถูก...
16 พ.ค.56 12457 ออก 125 ถูก...
1 มิ.ย.56 1245789 ออก 489 ถูก...
16 มิ.ย.56 35678 ออก 673 ถูก...
1 ก.ค.56 034589 ออก xxx ถูก...

สวัสดีเพื่อนสมาชิกและทุกท่านที่ผ่านมาบ้านหลังนี้นะครับ ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับสภาพเศรษฐกิจที่นับวันจะยิ่งทรุดกับทรุดในรัฐบาลชุดนี้ ผลหมากรากไม้ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ในขณะเดียวกันค่าครองชีพกลับสูงขึ้น คนรวยอยู่แล้วก็ยิ่งสบายส่วนคนจนก็ยิ่งจนไปใหญ่ ส่วนรัฐบาลก็สนใจแต่โครงการพันล้านแสนล้านไม่เคยเหลียวแลประชาชน แต่บ่นไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้น คนจนก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป บ้างก็ลักขโมย ฉ้อโกง ค้ายาเสพย์ติด บ้างก็เล่นหวยเสี่ยงโชค เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความสบาย สำหรับคนเล่นหวยก็ขอให้เล่นแต่พอประมาณต่อฐานะของตนนะครับจะได้ไม่ลำบากไปใหญ่ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนคือ ข้อมูลในเว็บที่ท่านเปิดเข้ามาดูมีผู้ที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลด้วยความจริงใจ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีเจ้ามือหวยหรือผู้ไม่หวังดีแทรกตัวเข้ามาเพือปล่อยข้อมูลหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยความปรารถนาดี.....ธนดล“16 กรกฎาคม 2556 มาร่วมกันคิด เพื่อพิชิต 3ตัวตรง”


ข้อมูลล่าง งวด 16ก.ค.56

1 ก.ค. 56 (ข้อมูลชุดเต็มยังไม่ตัดปักหลัก)
เด่นล่าง xxx+xxx
คู่ประกบ xxxxxx
ชุดเต็ม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(xxชุด)
กัน xx xx
ออก ......... .........
เพื่อความปลอดภัยก่อนหวยออก 1-2 วัน จะลงให้ครับ

ข้อมูลบน งวด 16ก.ค.56

(งวดนี้เพิ่มข้อมูลบนขึ้นอีกประมาณ 50% ช่วยกันนำไปวิเคราะห์ดูนะครับ วิเคราะห์อย่างไรก็ได้ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ ให้ถูกก็พอ)

ประเดิมด้วยสูตรเด่นทุกหลักบน 6 ตัว ก่อนนะครับ
เด่นทุกหลักบน 5 ตัว
23690 ดึงเด่น > 390 ออก 373
15789 ดึงเด่น > 789 ออก 900
12458 ดึงเด่น > 458 ออก 50
12458 ดึงเด่น > 245 ออก 590
12458 ดึงเด่น > 128 ออก 877
23690 ดึงเด่น > 269 ออก 997
23690 ดึงเด่น > 369 ออก 143
15789 ดึงเด่น > 578 ออก 25
14670 ดึงเด่น > 146 ออก 343
15789 ดึงเด่น > 789 ออก 694
12459 ดึงเด่น > 1245 ออก 500
12458 ดึงเด่น > 1245 ออก 443
15789 ดึงเด่น > 15 ออก 524
12459 ดึงเด่น > 459 ออก 358
13580 ดึงเด่น > 138 ออก 981
13589 ดึงเด่น > 589 ออก 566
12568 ดึงเด่น > 125 ออก 257
23690 ดึงเด่น > 23 ออก 241
13589 ดึงเด่น > 358 ออก 433
15789 ดึงเด่น > 789 ออก 688
13580 ดึงเด่น > 358 ออก 846
12568 ดึงเด่น > 568 ออก 458
13580 ดึงเด่น > 150 ออก 125
14670 ดึงเด่น > 147 ออก 489
35679 ดึงเด่น > 56 ออก 673
15789 ดึงเด่น > 59 ออก 905
14670 ดึงเด่น > 460 ออก xxx รอผล...
แต้มดับร้อยสิบหน่วยบน100 % ปี 56

1. 981 (8) 3 5 1
2. 566 (7) 6 1 6
3. 257 (4) 8 8 3
4. 241 (7) 8 5 8
5. 433 (0) 3 4 3
6. 688 (2) 7 1 6
7. 846 (8) 5 6 9
8. 458 (7) 5 4 8
9. 125 (8) 6 7 3
10. 489 (1) 5 4 4
11. 673 (6) 3 4 4
12. 905 (4) 1 0 7
13. xxx (x) x x xดับบนทุกหลัก (ชุด1)
3) --> 257 <-- 4
4) --> 241 <-- 9
5) --> 433 <-- 6
6) --> 688 <-- 0
7) --> 846 <-- 5
8) --> 458 <-- 6
9) --> 125 <-- 4
10) --> 489 <-- 2
11) --> 673 <-- 8
12) --> 905 <--1
13) --> xxx <--x <ดับบนทุกหลัก
ดับสิบบน 100% ปี 56
ออก ดับ
981 4 ดับชัวร์
566 0 ดับชัวร์
257 3 ดับชัวร์
241 8 ดับชัวร์
433 0 ดับชัวร์
688 4 ดับชัวร์
846 8 ดับชัวร์
458 4 ดับชัวร์
125 9 ดับชัวร์
489 5 ดับชัวร์
673 9 ดับชัวร์
905 5 ดับชัวร์
xxx x ดับชัวร์

ดับหน่วยบน 100% ปี 56
ออก ดับ
981 8 ดับชัวร์
566 0 ดับชัวร์
257 5 ดับชัวร์
241 4 ดับชัวร์
433 6 ดับชัวร์
688 2 ดับชัวร์
846 5 ดับชัวร์
458 4 ดับชัวร์
125 7 ดับชัวร์
489 7 ดับชัวร์
673 8 ดับชัวร์
905 4 ดับชัวร์
xxx x ดับชัวร์

(คัดเฉพาะข้อมูลเด่นเดินดี)
เด่นบนมาครบ HTF (โชว์ตัวงวดที่แล้วเป็นครั้งแรก)
2 พ.ค.56 1234589 ออก 458 ถูก...
16 พ.ค.56 12457 ออก 125 ถูก...
1 มิ.ย.56 1245789 ออก 489 ถูก...
16 มิ.ย.56 35678 ออก 673 ถูก...
1 ก.ค.56 034589 ออก 905 ถูก
16 ก.ค.56 xxxxxx ออก xxx ถูก...


เด่นบน HTF แสบคูณสาม JMP (โชว์ตัวเป็นครั้งที่สาม)
2 พ.ค.56 > 259 > 421 > 531 ออก 458 ถูก...
16 พ.ค.56 > 271 > 572 > 475 ออก 125 ถูก...
1 มิ.ย.56 > 518 > 471 > 529 ออก 489 ถูก...
16 มิ.ย.56 > 756 > 836 > 385 ออก 673 ถูก...
1 ก.ค.56 > 493 > 058 > 459 ออก 905 ถูก
16 ก.ค.56 > xxx > xxx > xxx ออก xxx ถูก...


คู่โต๊ดบน (โชว์ตัวเป็นครั้งที่สาม)
2 พ.ค.56 เด่น 14 15 16 31 32 37 38 40 46 48
50 54 55 58 72 74 76 81 82 87
ออก 458 ถูก 54 58
16 พ.ค.56 เด่น 51 23 12 41 31 20 24 92 72 73
74 76 81 82 85 87 16 40 46 48
ออก 125 ถูก 51 12
1 มิ.ย.56 เด่น 11 13 15 16 41 42 47 49 50 52
55 59 71 73 77 78 80 85 81 89
ออก 489 ถูก 49 89
16 มิ.ย.56 เด่น 14 15 18 43 44 45 47 51 53 58
62 63 67 68 80 82 84
ออก 673 ถูก 63 67
1 ก.ค.56 เด่น 33 34 35 37 43 45 47 49 74
75 77 78 90 93 97 98
ออก 905 ถูก 90
16 ก.ค.56 เด่น xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx
ออก xxx ถูก xxโดย

Thanadol

ดูบ้าน สมาชิกที่ยืนยันชื่อเรียบร้อยแล้ว xx :::: ( เขียนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 เวลา 01:15 )
(ดู 3ล้าน ครั้ง)

.

แสดงความคิดเห็น


เพิ่มลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ >> แทรกลิงค์ URL แทรกรูป แทรกคลิปวิดีโอยูทูป Youtube ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อัพโหลดภาพ (ถ้ากดอัพโหลดไม่ได้ เพราะใช้โปรแกรม chrome ให้ใช้โปรแกรมเล่นเว็บชื่อ mozilla firefox )


ชื่อผู้โพส :


แสดงความคิดเห็น กดที่นี่

แสดงความคิดเห็น กดที่นี่
ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณากดที่นี่ฟังผลหวยออนไลน์สดๆ คลิกฟังด้านล่างนี้+.ตรวจหวย +.สมัครสมาชิกฟรี + .สมาชิกเฟสบุ๊ค