วิธีรักษา cryptococcalดูทั้งหมด / กลับหน้าแรก

แชร์หน้านี้

วิธีรักษา cryptococcal ​[ดู 306 ครั้ง]

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเอชไอวี ติดเชื้อฉวยโอกาส cryptococcosis ประมาณปีละ 1 ล้านคนทั่วโลก วิธีมาตรฐานในการรักษาเมื่อมีการติดเชื้อ cryptococcosis ที่ระบบประสาทส่วนกลางคือ การให้ amphotericin B ร่วมกับ flucytosine แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพื่อเฝ้าระวังการเกิดพิษจากการใช้ flucytosine นั้นสูง ร่วมกับ flucytosine มีใช้ในบางประเทศเท่านั้น จึงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2 แบบ randomized, controlled trial ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ amphotericin เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับ fluconazole ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็น cryptococcal meningitis มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 140 คน ถูกสุ่มให้ได้รับ amphotericin B ขนาด 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน, amphotericin B ร่วมกับ fluconazole 400 มิลลิกรัม หรือ amphotericin B ร่วมกับ fluconazole 800 มิลลิกรัม เป็นเวลา 14 วัน และอีก 56 วันต่อมา สองกลุ่มแรกได้รับ fluconazole 400 มิลลิกรัม/วัน ส่วนกลุ่มที่สามได้รับ fluconazole 800 มิลลิกรัม/วัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ amphotericin B ร่วมกับ fluconazole 800 มิลลิกรัม มีสัดส่วนของผู้ที่การรักษามีประสิทธิภาพดี (การรอดชีวิต, stable neurological function และ sterile cerebrospinal fluid culture) ในวันที่ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ amphotericin B เพียงอย่างเดียว และมีสัดส่วนน้อยที่สุดในกลุ่มที่ได้รับ amphotericin B ร่วมกับ fluconazole 400 มิลลิกรัม เมื่อประเมินผลต่อมาในวันที่ 42 และ 70 พบว่าสัดส่วนของผู้ที่การรักษามีประสิทธิภาพดีมีค่ามากกว่าร้อยละ 70 ในทุกกลุ่ม แต่มีค่าที่สูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับ combination therapies แม้ว่าการศึกษานี้ประสิทธิภาพของการรักษาที่แตกต่างกันจะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลที่ได้ก็นำการศึกษาเข้าสู่การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตามมีข้อควรตระหนักคือ มีความแตกต่างของอัตราการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา, การมีค่า success rate ที่ต่ำในกลุ่มที่ได้ amphotericin B ร่วมกับ fluconazole 400 มิลลิกรัม และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีในช่วงที่ป่วยเป็น cryptococcal meningitis ดังนั้นจากข้อมูลในปัจจุบันนี้หากมียา flucytosine และทำการติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาได้ การใช้ amphotericin B ร่วมกับ flucytosine ยังคงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034(เปิดดู 306 ครั้ง )

( tantan )
วันที่17 มิ.ย. 2559 เวลา 5:52แสดงความคิดเห็น กดที่นี่

.

แสดงความคิดเห็นอัพโหลดภาพชื่อของท่าน :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่

ภาพแทนตัวคุณ


+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +
คำที่มีการค้นหา : 123456 , ยารักษาgolf elbow , ขายอะไรดีตอนเช้า , เพราะ , เพราะ , การขาย , เพราะ , ประวัตื , ทำฝฝ , ซ่าง , 636666 , บน , ข่าววัดหนองคอน , สูตรหวยมาเลย์วันเสาร์ , สุรางค์ , วันศุà¸à¸—ี่4à¸.พ.2017 , 5494 , 636666 , บน , ซ่าง , วันศุกที่4ก.พ.2017 , 6082 , 9672 , ขี้ , รายชื่อกำลังพลกองหนุนปี2560 , วันเสาร์ , สูตรหวยมาเลย์วันเสาร์ , วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสะบาย. , E , ขี้ ,

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด