วิธีสมัครพันทิปดูทั้งหมด / กลับหน้าแรก

แชร์หน้านี้

วิธีสมัครพันทิป ​[ดู 191 ครั้ง]

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลที่เป็นคนไทย
บุคคลที่เป็นคนไทย สามารถสมัครสมาชิกได้โดย
วิธีที่ 1 ยืนยันด้วยอีเมลของคนไทย.คอม (ขออภัย ปิดรับสมัครวิธีนี้ชั่วคราว)
วิธีที่ 2 ระบุข้อมูลเลขประชาชน ผ่านการตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตร ของกรมการปกครอง (ขออภัย ปิดรับสมัครวิธีนี้ชั่วคราว เนื่องทางกรมการปกครอง ปิดบริการตรวจสอบหน้าบัตรฯ ทางพันทิปจะเปิดการสมัครวิธีนี้ทันที เมื่อระบบตรวจสอบของกรมการปกครอง สามารถใช้งานได้)
วิธีที่ 3 ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ)
วิธีที่ 4 Mobile Register ใช้มือถือ Activate เป็นสมาชิก (ไม่ต้องระบุข้อมูลเลขประชาชน) ค่า sms ครั้งละ 10 บาท *ใช้งานได้ 30 วัน
หมายเหตุ : เกี่ยวกับสมาชิก Mobile Register

สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ เหมือนสมาชิกวิธีที่ 3 ยกเว้น ไม่สามารถโพสกระทู้ในบางห้อง ได้แก่ ราชดำเนิน, สินธร, ศาสนา, โต๊ะเครื่องแป้ง, ศุภชลาศัย และอาจถูกจำกัดสิทธิ์ในห้องอื่นๆ เพิ่มในอนาคต, ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการใช้งาน ระบบคะแนนสมาชิก (แลกของรางวัล), โหวตกระทู้แนะนำ, โหวตลบกระทู้ (ไฟเขียว-ไฟแดง), โหวต Blog, โหวตผู้ใช้งานออกจากห้อง Chat หรืออาจจะถูกจำกัดสิทธิพิเศษบางอย่าง ที่จะมีในอนาคต
ใช้งานได้ 30 วัน หากต้องการใช้งานต่อ ต้องเลือก Upgrade สมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก เพื่อใช้งานได้ต่ออีก 30 วัน โดยกด sms ยืนยันเบอร์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ค่า sms ครั้งละ 5 บาท)
สมาชิกแบบ Mobile Register สามารถ Upgrade สถานะสมาชิก โดยยืนยันหลักฐานยืนยันตัวเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิ์เหมือนสมาชิกปกติได้ และไม่จำเป็นต้อง Activate มือถือไปตลอด
ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ
วิธีที่ 3 ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com

- อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
- ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข ได้รวมสูงสุด 3 ชื่อ
- ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (ไฟล์ภาพ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 500kb)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบข้อมูล การสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
- หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

หมายเหตุ :
- การสมัครวิธีนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
- หลักฐานที่รับพิจารณา จะต้องมีข้อมูลเลขประชาชน เช่น บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ต้องสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน และเหมือนจริงไม่ใช่สำเนา โดยถ่ายรูปบัตร หรือ scan สีจากหลักฐานจริงเท่านั้น (สามารถระบุประทับในหลักฐานว่า ใช้เฉพาะการสมัครสมาชิก Pantip.com)
รส

วิธีที่ 4 ใช้มือถือ Activate SMS เป็นสมาชิก (ไม่ต้องระบุข้อมูลเลขประชาชน)
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com

- อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
- ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข ได้รวมสูงสุด 3 ชื่อ
- ระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้
- ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบชื่อนามแฝงที่เลือกไว้ แล้วแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
- หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครจะต้อง Activate SMS ทางมือถือ จึงจะสามารถใช้งานสมาชิกได้

หมายเหตุ :
- ไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ซ้ำกับเบอร์ที่เคยสมัครแบบ Mobile Register แล้วได้ (รวมทั้งที่ยกเลิกแล้ว)
- ค่าบริการ sms ข้อความละ 10 บาท (เป็นค่าดำเนินการของระบบมือถือ ไม่ใช่ค่าสมัครสมาชิก)
- ส่ง sms ได้เฉพาะระบบ AIS, DTAC, True Move, Hutch (TrueMove H ยังใช้ไม่ได้)


* ใช้งานได้ 30 วัน แล้วจะหมดอายุ ต้องต่ออายุสมาชิก โดยกด sms ยืนยัน ครั้งละ 5 บาท แล้วจะใช้งานได้ต่อคราวละ 30 วัน หรือ ต้อง Upgrade สมาชิกโดยยืนยันบัตรประชาชน เพื่อใช้งานสมาชิกได้แบบไม่หมดอายุ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
บุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com
- อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
- ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อได้ รวมสูงสุด 3 ชื่อ
- กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อ
- ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานที่ระบุสัญชาติ เช่น สำเนา Passport (page ที่ระบุสัญชาติ) มายืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 3 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้
- หากข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานที่ส่งมายืนยัน ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์ และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง mail มาแจ้งให้ทาง Pantip.com ทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034(เปิดดู 191 ครั้ง )

( tantan )
วันที่18 พ.ค. 2559 เวลา 20:35แสดงความคิดเห็น กดที่นี่

.

แสดงความคิดเห็นอัพโหลดภาพชื่อของท่าน :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่

ภาพแทนตัวคุณ


+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +
คำที่มีการค้นหา : ไอดีไลน์ 18 , ธีมเ , รหัสคูปอง เ�% , รหัสคูปอง เ�% , คิดตี้ , กลุ่มไลน์18 , ธีมโดเรม่อน , คลิปโป๊18 , นาย , 18 , คลิปโป๊ , ธีม เมสเสจ โคนัน , ธีม เมสเสจ โคนัน , คลิป นร , หื่นๆๆ , ยกเลิกเสียงเพลงรอสายทรู , ไอดีไลน์ 18 , โหลดธีม , รัก , กลุ่มไลน์18 , คลิปนักศึกษาึ , Art sex v3 , อุลตร้าแมน , ʤٻͧ ɰ 2017 , รหัสคูปอง เกมเศรษฐี 2017 , แมนยู , สตีด , Xroom , มอนเตอร์ , ธีมแมสเสจแมนยู ,

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด