โฆษณาและผู้สนับสนุน Advertise

คํานํา เศรษฐกิจพอเพียงดูทั้งหมด / กลับหน้าแรก

แชร์หน้านี้

คํานํา เศรษฐกิจพอเพียง ​[ดู 3164 ครั้ง]


คำนำ
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การสืบค้นข้อมูลทาง internet ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และเป็นแนวทางที่จะนำข้อมูลไปจัดทำ Blog ภายในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และมีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ศึกษาทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และความรู้จากการศึกษาจากรายงานเล่มนี้ไม่มากก็น้อยหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยผู้จัดทำ ......

รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034


(เปิดดู 3164 ครั้ง )

( tantan )
วันที่26 มิ.ย. 2559 เวลา 17:20แสดงความคิดเห็น กดที่นี่

.

แสดงความคิดเห็นอัพโหลดภาพชื่อของท่าน :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่

ภาพแทนตัวคุณ


+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +
คำที่มีการค้นหา :

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด