ผลการแปลคำศัพท์ shareholder แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า shareholder
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Sharehold ,Billabo ,Fishel ,Beegxxx|à , multiple days , kluar ,Energically ,Periodical|| ,Eutecto| ,Jone , reticul| ,Sunken ,Consumabl| ,Comprehie ,Kenne ,Fettucc ,Retyp ,Sindear ,Abx ,Bizhub ,Patronisin ,Gustan ,Aminotran , pretreatment| ,Conspicuou ,Pret , I like you really | ,Borer ,Eun-ji ,S| , dear swee ,Praw ,Lizati ,Aspirated ,Activities ,S|Hematem ,Potatos ,Reà ,Interru| ,TrapeZi ,Soft-drin ,Bizhub ,Empreint ,Arbitration ,Expressions ,Opamp ,Forehead ,Inadditi ,Neurosurger , Beddin ,S|kype ,S| , compensate| ,Citati ,S| ,Spookify|| , goldfish à ,Bizhub ,Irrev ,Prepar ,S|equimolar||| , Hail Ma ,Chargeb|| ,Leupold| ,Shaw ,Straighte ,Disaster| ,Prefilled ,Won ,Bizhub ,Illumi ,Bestseller| , hiding problem ins ,Hydralazine||| ,S| , you are so pretty , employed ||| ,Demotivated ,Mormlly ,Rocksta , message ,Argot ,Restect ,Instrumentatio ,Parameterize ,Sovereig ,Indulg ,Devising ,S| ,Phenolic ,Everytim| ,S| ,Concern| ,Stirrer|||| ,Excursion ,Engorge| ,Reply ,Knuckle ,Dyslipid| ,Vertigo ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )