ผลการแปลคำศัพท์ shareholder แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า shareholder
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Sharehol , Remember ,Prik ,Vistor ,IminentSetup ,Heat-treatment ,Oudishengma ,Indicia ,Collection ,Serah ,Sawat ,Bergamot|| ,Ingest ,Roadside ,Cheeze||| ,Forte ,Blepharo ,Bargain ,Yupp ,Pattaya , my ,Laid-back ,Gingival ,Assimilator , get on well ,Plant-eater ,Pledgor ,Circadian ,Meen ,Unclassified ,Paraphilia , Architect | ,Tsapezius ,Distress ,Benev , take that ,3d ,S|ord ,Indicia ,Unrated , chai| ,Entendo ,@mit ,Humburger ,Gainers ,Missi ,Misin ,Miso| ,Bargain ,(haircut| ,Assassi ,Immotile ,Eldinho , Remember ,Metal ,Pattaya ,Fcr ,Taxon ,Theorem ,Historiqu ,Prik ,Drives ,IminentSetup ,Pizzeria , freezer ,S| ,Resensitized ,Meen ,S|resensitized ,Yawn ,Dacryocystitis ,Readable ,Username| ,Bergamot|| ,Blade ,Flatu ,Craff ,Nube ,Collectible ,Ingest ,Rinto ,Achievements ,Thermo ,Aerobe ,Signaะีพำ ,Foment , how a ,Athle ,Blather ,Touchpad ,Genital| ,Leaching ,Genital| ,Emphasized ,Intan ,Assimilator ,Advice ,Pianning ,Oudishengma ,Collection ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )