ผลการแปลคำศัพท์ shareholder แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า shareholder
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Shareho ,Orthogonal ,ตัวอย่ ,Jub ,Sibility ,Debata ,Overorn ,Include ,Airline , Limited Edition ,Unbreak ,Relearn , feel good| ,Tolerate ,Tolerated ,Debata , feel good| ,Kaew ,Kaew , I need you| ,Fanclub ,Loved ,Episome ,Bridgestone ,Getting ,ิbruise| ,Talar ,Transmitter ,Adele ,Adele ,Nug ,Letterhead ,Fightto ,Snoring ,Oliguria , Kuas ,Meitu , tavern ,Loop ,Faxed ,Bigger ,Coincident ,Hydrodynamic ,Packaging ,Ncident ,Hydrodynamic , episode ,Stella ,Intel ,Obtunded ,Photoscape|| ,Laoshi ,Ee-friendly ,Wheel ,Congrat ,Procurement| ,Cost-effective ,Tomorrow ,Them ,Laelis , are you แปล ,Acidic ,Cinema ,Garena ,Poriny ,Hello , Love you Both| ,Guide ,Fuckin , Hello My Dear Love ,Innie ,Ducco , are you แปล ,Endothelium ,Endothelium , are you แปล ,Maybe , are you แปล ,Science ,%Hba ,Value ,Tuytomy , just because ,Nong, ,Buzzy ,Self-actualization ,Mim ,Sterically ,Elsewhere ,Sretsis| ,Ecotourism , You Hug Me ,Ecotourism ,Ecotourism ,Tour ,Moing ,Spica ,Bandidos|| ,Sinkhole| ,Prenoms ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )