โฆษณาและผู้สนับสนุน Advertise

อยากรวยมาเล่นหวยกันนะ ... โดย Tanasat หน้า 44 หน้า 3 หน้า 5 หน้า 12 หน้า 11 หน้า 7 หน้า 10 หน้า 3 หน้า 10 หน้า 1 หน้า 7 หน้า 8 หน้า 7 หน้า 2 หน้า 1 หน้า 9 หน้า 7 หน้า 16 หน้า 12 หน้า 7 หน้า 16 หน้า 17 หน้า 20 หน้า 2 หน้า 11 หน้า 16

ดูความคิดเห็นก่อนหน้านี้ดูความคิดเห็นหน้าถัดไป


คุณหมายเลข231109 : เด่นล่าง สูตร3ตัว เดิน 30งวด
รัฐบาล (เด่นสิบ-หน่วยล่าง)
1) --> 237-34 <-- 135 : ถูกสิบล่าง,
2) --> 151-92 <-- 791 : ถูกสิบล่าง,
3) --> 704-70 <-- 680 : ถูกหน่วยล่าง,
4) --> 260-38 <-- 802 : ถูกหน่วยล่าง,
5) --> 466-30 <-- 680 : ถูกหน่วยล่าง,
6) --> 421-38 <-- 680 : ถูกหน่วยล่าง,
7) --> 881-65 <-- 246 : ถูกสิบล่าง,
8) --> 742-05 <-- 802 : ถูกสิบล่าง,
9) --> 049-26 <-- 246 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
10) --> 507-49 <-- 246 : ถูกสิบล่าง,
11) --> 677-53 <-- 135 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
12) --> 363-40 <-- 468 : ถูกสิบล่าง,
13) --> 094-89 <-- 468 : ถูกสิบล่าง,
14) --> 148-06 <-- 024 : ถูกสิบล่าง,
15) --> 825-07 <-- 802 : ถูกสิบล่าง,
16) --> 630-62 <-- 468 : ถูกสิบล่าง,
17) --> 211-45 <-- 246 : ถูกสิบล่าง,
18) --> 283-03 <-- 913 : ถูกหน่วยล่าง,
19) --> 350-78 <-- 802 : ถูกหน่วยล่าง,
20) --> 255-08 <-- 024 : ถูกสิบล่าง,
21) --> 217-02 <-- 680 : ถูกสิบล่าง,
22) --> 371-50 <-- 680 : ถูกหน่วยล่าง,
23) --> 800-09 <-- 579 : ถูกหน่วยล่าง,
24) --> 364-98 <-- 802 : ถูกหน่วยล่าง,
25) --> 686-06 <-- 680 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
26) --> 918-32 <-- 024 : ถูกหน่วยล่าง,
27) --> 720-92 <-- 579 : ถูกสิบล่าง,
28) --> 609-87 <-- 802 : ถูกสิบล่าง,
29) --> 459-02 <-- 680 : ถูกสิบล่าง,
30) --> 737-98 <-- 791 : ถูกสิบล่าง,
31) --> ???-?? <-- 357 :
---> ถูก 30 ครั้ง
ถูกต่อเนื่องมากที่สุด 30 ครั้ง
เครดิต อ.9 ครับ

ตะวัน

โดย ตะวัน :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 08:34 ( )


237-34 151-92 704-70 260-38 466-30 421-38 881-65 742-05 049-26 507-49 677-53 363-40 ...');" >

-->

7 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงโดย ตะวัน :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 08:35 ( )16 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ขอบคุณมากๆๆค่ะ

โดย คุณหมายเลข269383 :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 09:45 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


คุณตะวันค่ะขอล่าง4ตัวงวดที่่แล้วให้1234ขอบคุณค่ะ

โดย คุณหมายเลข575136 :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 09:49 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


คุณตะวันค่ะ หน่วยล่างพี่ดำมายังค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย คุณหมายเลข417017 :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 10:21 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ดับล่าง 2สูตร เดิน 72 งวด งวดนี้ 48 โอกาสมาริหรี่มั้ยรอผลกันนะ ผมก่อไม่รู้ มันมาตามสูตรครับ
1. 489*90 | 8 | 3
2. 673*69 | 2 | 1
3. 905*51 | 9 | 0
4. 996*86 | 9 | 0
5. 435*82 | 5 | 5
6. 327*20 | 6 | 1
7. 123*05 | 8 | 8
8. 684*63 | 1 | 0
9. 882*14 | 3 | 7
10. 289*60 | 7 | 3
11. 804*47 | 3 | 1
12. 925*28 | 0 | 3
13. 795*27 | 5 | 6
14. 767*79 | 0 | 8
15. 072*48 | 0 | 0
16. 902*52 | 6 | 8
17. 149*95 | 0 | 6
18. 245*01 | 8 | 2
19. 318*35 | 0 | 8
20. 404*79 | 5 | 2
21. 866*95 | 6 | 0
22. 406*26 | 8 | 1
23. 297*52 | 6 | 3
24. 523*20 | 5 | 8
25. 198*18 | 5 | 9
26. 920*95 | 0 | 7
27. 477*39 | 2 | 4
28. 728*45 | 9 | 3
29. 391*82 | 7 | 1
30. 842*91 | 0 | 7
31. 763*22 | 9 | 9
32. 269*35 | 1 | 4
33. 615*44 | 2 | 5
34. 409*94 | 8 | 1
35. 608*44 | 9 | 0
36. 804*25 | 1 | 8
37. 449*11 | 5 | 4
38. 354*90 | 4 | 8
39. 704*57 | 9 | 8
40. 351*74 | 6 | 1
41. 537*79 | 5 | 8
42. 864*90 | 6 | 7
43. 237*34 | 8 | 5
44. 151*92 | 5 | 6
45. 704*70 | 3 | 4
46. 260*38 | 9 | 0
47. 466*30 | 9 | 2
48. 421*38 | 6 | 5
49. 881*65 | 7 | 3
50. 742*05 | 8 | 7
51. 049*26 | 0 | 0
52. 507*49 | 0 | 6
53. 677*53 | 7 | 2
54. 363*40 | 7 | 7
55. 094*89 | 2 | 2
56. 148*06 | 2 | 2
57. 825*07 | 6 | 5
58. 630*62 | 1 | 0
59. 211*45 | 8 | 6
60. 283*03 | 9 | 2
61. 350*78 | 3 | 5
62. 255*08 | 3 | 5
63. 217*02 | 7 | 5
64. 371*50 | 9 | 9
65. 800*09 | 7 | 4
66. 364*98 | 2 | 5
67. 686*06 | 2 | 1
68. 918*32 | 7 | 6
69. 720*92 | 5 | 1
70. 609*87 | 5 | 4
71. 459*02 | 9 | 8
72. 737*98 | 2 | 6
73. ???*?? | 4 | 8
..อ.9

โดย ตะวัน :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 16:51 ( )9 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


หน่วยล่างพี่ดำ
หน่วยล่าง
79-0679
90-26901
34-1457
92-2901
70-70235
38-57803
30-03479
38-01348
65-2591
05-67945
26-256
49-91246
53-0235
40-3801
89-35689
06-26901
07-679245
62-6792
45-6035
03-23801
78-827
08-3678
02-23691
50-58012
09-6891
98-781
06-06789
32-123568
92-23670
87-24567
02-2386
98-34570×
??-6895

โดย ตะวัน :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 16:52 ( )12 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ใช่อันนี้หรือเปล่าครับ
ล่างระยะสั้น
7890ออก02
8901ออก50
6789ออก09
7890ออก98
0123ออก06
2345ออก32
2345ออก92
7891ออก87
8901ออก02
1234ออก98ผิด
8901ออก...

โดย ตะวัน :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 16:58 ( )11 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ขอบคุณค่ะ

โดย
เกษร คีรีวัฒน์

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 23 พ.ค. 2559 เวลา 19:54 ( )อ้างถึง


ดีใจจังจังหน้วยล่างงพี่ดำมาแล้วขอบบคุณคุณตะวันมากๆค่ะขอไห้คุณตะวันรวยๆนะคะ

โดย คุณหมายเลข152142 :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 05:41 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


อันไหนค่ะ ไม่เคยดูค่ะ ขอบคุณมากๆๆ

โดย
เกษร คีรีวัฒน์

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 07:02 ( )อ้างถึง


ใช่ค่ะคุณตะวันล่างระยะสั้นขอบคุณมากๆค่ะ

โดย คุณหมายเลข576168 :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 09:24 ( )อ้างถึง


เตือนกันไว้..ของเขาให้ฟรีๆ ดันเอามาเรียกเก็บเงิน

โดย ตะวัน :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 10:22 ( )10 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ชื่นชมคุณตะวนและอ.มังกรเมรัยค่ะ

โดย พิมพิลาไลย :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 14:11 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


คนที่ชอบแอบอ้าง ปลอมหรือสวมชื่อคนที่ไหว้หวยแม้น ลอกเรียนแบบ ก็เรียกว่า เฮี้ยสุด ๆๆๆๆ เลวชาดชั้วซิ

โดย คุณหมายเลข248199 :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 17:40 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


นี่อีกราย ถ้าเลขมันแม่นขนาดนั้น แทงเองแค่งวดละ2000รวยไม่รู้เท่าไหร่555

โดย ตะวัน :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 18:19 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


พวกเอาสูตรชาวบ้านไปหากิน เลวสุดๆเลย

โดย molja :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 18:41 ( )2 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


221) --> 217-02 <-- 4 :
222) --> 371-50 <-- 6 :
223) --> 800-09 <-- 6 :
224) --> 364-98 <-- 5 :
225) --> 686-06 <-- 4 :
226) --> 918-32 <-- 3 :
227) --> 720-92 <-- 8 :
228) --> 609-87 <-- 9 :
229) --> 459-02 <-- 7 :
230) --> 737-98 <-- 3 :
231) --> ???-?? <-- 3 :
---> ถูก 230 ครั้ง
ถูกต่อเนื่องมากที่สุด 230 ครั้ง
ดับหน่วยล่าง อ.9

โดย ตะวัน :::::::::::: 24 พ.ค. 2559 เวลา 21:40 ( )


217-02 371-50 800-09 364-98 686-06 918-32 720-92 609-87 459-02 737-98 ???-?? ถูก 230 ครั้ง ถูกต่อเนื่องมากที่สุด 230 ครั้ง ดับหน่วยล่าง อ.9...');" >

-->

5 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ขอบคุณ พี่ตะวันมากมายๆๆค่ะ

โดย Nongnoy :::::::::::: 25 พ.ค. 2559 เวลา 10:58 ( )7 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


สุดยอดอยู่แล้ว อ.ตะวัน ของเรา

โดย Joh :::::::::::: 25 พ.ค. 2559 เวลา 11:07 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงดูความคิดเห็นก่อนหน้านี้ดูความคิดเห็นหน้าถัดไปแสดงความคิดเห็น กดที่นี่
ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณากดที่นี่ฟังผลหวยออนไลน์สดๆ คลิกฟังด้านล่างนี้+.ตรวจหวย +.สมัครสมาชิกฟรี + .สมาชิกเฟสบุ๊ค