โฆษณาและผู้สนับสนุน Advertise

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ หน้า 12


ใส่ชื่อจริง วันเกิด แล้วกดปุ่มวิเคราะห์
ชื่อจริง :
วันเกิด :

เลือกวันเกิด

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

เลือกเพศ

ชาย หญิง

รวมชื่อเล่น

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ หน้า 12

เลือกหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
คำนวณอ่านว่า คำ-นวนแปลว่า คิดหาผลโดยวิธิเลข
คำนวรอ่านว่า คำ-นวนแปลว่า ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ
คำรนอ่านว่า คำ-รนแปลว่า คำราม, กระหึ่ม
คิรากรอ่านว่า คิ-รา-กอนแปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คีรีอ่านว่า คี-รีแปลว่า ภูเขา
คีรีทองอ่านว่า คี-รี-ทองแปลว่า ภูเขาทอง
คึกฤทธิ์อ่านว่า คึก-ริดแปลว่า แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุณภัทรอ่านว่า คุน-นะ-พัดแปลว่า เจริญด้วยความดี
คุณัชญ์อ่านว่า คุ-นัดแปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญาอ่านว่า คุ-นัน-ยาแปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากรอ่านว่า คุ-นา-กอนแปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
คุณานนต์อ่านว่า คุ-นา-นนแปลว่า ผู้มีคุณความดี
คุณานนท์อ่านว่า คุ-นา-นนแปลว่า มีคุณความดีมากมาย
จงอ่านว่า จงแปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
จงกลอ่านว่า จง-กนแปลว่า บัว, บัวสาย
จงสุขอ่านว่า จง-สุกแปลว่า ให้มีความสุข
จตุภัทรอ่านว่า จะ-ตุ-พัดแปลว่า เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
จตุภูมิอ่านว่า จะ-ตุ-พูมแปลว่า สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรพรอ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พอนแปลว่า พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ)
จตุรภัทรอ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัดแปลว่า ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ หน้า 12

เลือกหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034


+