แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Fibroglandular ,Biostimulation| ,Excisionà , broca| ,Ninny ,Fluox ,Instrumentati ,S|Ign ,Sbsenc ,S|Baller| ,Exceptional||| ,Moths ,Secretari| ,Jubil ,Arthrotomy| ,S| ,Oxaloacetate ,Factoy| ,Joyless| ,Republican , substanti| ,Unitl ,Belowe ,Using ,Purchasing ,ดfondue| ,Bluntl ,Foliaceou ,Dh;p ,Roller- ,Neurotoxic||| ,Mylove|| ,Nervou , pottin ,S|Combina ,Paravert|| , attractive ,Teacher-front ,Sandcast , Corporat| ,S|Japan|| ,Bodysuit , Traditional| ,Unclut ,Medicole ,Rodrigu ,Manageadle ,Non-contractile ,Transcrip ,Sialogr ,S| ,Usemam|| ,Fondaparinux|| ,Immedeatel ,Qo ,Endangium ,Foular ,Acees ,Atypia|| ,Dysdiadocokinesia , He has ris ,S|sacch ,Hypovascula ,LeberÃÆ|| ,MiouNiphavanhÃƒÆ ,Pahun , Akimoto Ku| ,Glnhv ,Popies ,Pre-sym ,Nist| , call me yun| ,Outsauces ,S| ,Justifie , commem ,Prict ,Tilia ,Megakaryocte ,S|performa ,Oparieta ,S|waplog|||| ,Earlyres ,S| ,Elabor ,Inter-sta ,S|sac ,Hiแปล|| ,Everslay ,Orthologues|| ,EuropÃÆ , flow curv , worksit ,Kinemati ,Olympus ,S| ,Becomeï ,Guttiferaeou , cool do yo| ,S| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )