แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Eaa ,Polyunsaturation ,Reproduced ,Jizzboไทย ,Friggin ,Redox ,Incision ,คำอ่านvi ,Onsite ,Mutagenicity ,Hi,myfriend ,Hi,myfriend , onsite|| ,State-run ,Economy ,Jud ,Mutagenicity ,Mutagenicity ,Mutagenicity ,Mutagenicity ,State-run ,Mutagenicity ,Condition ,Symptomatology ,Trafific ,ตัวอย่ ,Snife ,Suitable ,Plugging| ,Plugging| ,Mick ,Industrially ,Unmovable ,Zat ,Invest ,Unscramble|| ,Optimised ,Margination ,Phonetic ,Witch ,Witch ,Sher ,Reinstall||| ,Pimm ,Orthogonal ,Pim ,Untrients ,Gigantic ,Threatens ,Threatens ,Qantas ,(So ,SuperDry ,Paula ,Duffy ,Influence ,Defirent ,Defirent ,Stil ,Despite ,Undergo ,Hi,myfriend ,Sitr ,Huggy , worte ,Showing ,T2 ,Prathom| , onsite|| ,Polearm ,S|Grrrr|sd ,Onsite ,Hi,myfriend ,Appointment ,Autochthonous ,Anchor ,Succinate , onsite|| ,Esterified ,Fabric ,Modulating ,Classification ,Raised ,Ingrid , onsite|| ,Raise ,Futuristïà ,Allow ,Packman ,Unamused , prediction ,Self-titled ,Unpredictable ,S|thira ,Fluctuations ,Siamese ,Contribute ,Carnegie ,Sweetdy ,Jou ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )