แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Delicate ,Actaris| ,Actaris| ,Random ,Yip ,Modification ,Chicky ,Unenforc ,Camp ,Choreograph ,Aceration ,Saowa ,Jeno ,Mario ,Careless ,S|deep-fried| ,Usually ,Adjusted ,S| ,Misuse ,Accept ,Adjusted| ,Blance ,ตัวอย่ ,Disposable ,Retype ,Fleur-de ,Retype ,ืำีà ,Cannibalize ,S|Alicia ,S|swich ,S|pouring ,S| ,Culprits ,Saphan ,Marty ,Orginal| ,Rapidity ,Contrcktual ,Opportunity ,Vaseคำà ,Zealot ,S|stoneyà ,ีunlawful ,Specuation ,Ageism ,Usability ,Gasification ,Arthroplasty|| , parape ,FabiolaRul ,S|Mastering|| ,Beneficiary| ,S|Apartment ,S| ,Marmalade ,Becameà,S|Opium ,S| , Elephant ,Two-thi ,Duplic ,S|seahorses|| ,Grind ,Euphemism ,Spiitual , Antivirus Prog ,S|onsiteÃà ,Subtroch ,Histology ,Deหà ,Pomace ,Lifted| ,Apprenticed ,S|metadata ,Abbetation| ,Additives||๠,Striploin ,Hold ,Adiustment ,Giz ,Ple ,Amphibi ,Rubbed ,Rolfin ,Striploin ,Theพ ,Performance ,Waitภ,Sheer ,Inno ,Reinforcement ,Submerage ,Aber| ,Menorrhagia| ,Theleststa ,Ddo ,S|sealฟิà ,S| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )