แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


get Low , get Low ,S|frosted ,Staging ,Tor ,Zapper|| ,Centimeter ,Lightheadednes ,Preserv ,Available ,S|Supe ,ProcesedA=0 ,ProcesedA=0 ,Fbid ,Ureteroneocystostomy ,Stauer||| ,Gnaw ,Microvascular ,Dumbestà ,Kaew ,Acquainted ,Silica ,Platong ,Bunt ,Intertriginous ,Kindest ,Microvasculature ,Tach ,Diagonal ,Rectae ,Vigil ,S| ,Maltipulate ,Tach ,Scaling ,Algeria ,Carcinogenesi ,Mysis| ,Archaeogical ,Kah ,Nastic ,Unhyphenate , where do you live ,Humerud ,Flavesce ,Far ,Oropharyn ,Undergird ,Pseudonym ,Maltipulate ,Bottle ,Available ,Dacty ,Mucoserous ,Methanol ,Scant ,Archaeogical ,Hi,myfriend ,Initialize|| ,Smackdown ,Hydrolysable ,Smackdown ,Recomment ,Transcytosis ,LIn ,Subdistrict ,Pre-numbered ,Toid ,Livid ,Restrictive ,Fong , OMG !!! Handsome gu ,Jaundice ,Regardless ,Dik ,Hua ,Yeahh ,Unstuffing ,Behind ,Phai ,Labium ,Finaly ,Awful ,Falsework ,Studded ,S|http:wwwgoo ,Encephalopathy ,S|Jizzboิน ,Samudaya ,Pediculosis ,Hane ,Lunchbox ,Catering ,Aggregator ,Politeness ,Radius ,Cleaned ,Plasmodium ,Kwan ,Single-use ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )