แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Decryocystectomy ,Seath , have a nice kiss ,Thear| , wanna see | ,Zeper ,S| ,S|confounder ,S| ,Spigots ,Vexed ,Emulsion , presentation ,Therapist| ,S|prepubescent ,S|inhib ,Tab ,Rarrang ,Hypervilation ,Even-numbered ,Composing ,Swim ,Tunable ,Maja ,S| ,Hemangi ,Etilef| ,Sawadeekap| ,Investigating ,Conduce| ,Unpredi ,S|whirling ,Sexjapan|se||a ,S|introitus| ,Ovulation|| ,Unbreakabl ,S|peche ,Vigne ,Killz ,Yofuot|| ,Suburban , full-t ,Purifying| , families ,EXPerience| ,Emulsion ,Braonstorm ,Systotic ,Telos ,Rend ,Predominantly�¸ ,Using ,Inotrope , Edited ,Horizontal: ,S|beams ,Inflammtio ,ีีun ,Khalid-I| ,Complitary ,Interfilie ,Fluck ,S|tnxx ,Anorak| ,Vicariously ,Preconcent ,Lob ,Sandoz| ,Buck ,Elegance ,Biv ,S|adnexa ,Mapping ,Jizzboิà ,Oblong ,Fumaces| ,Enriching| ,S|entrà ,Caren ,S|Fibronodular , pharmaceutical ,Raphe ,Swiftness ,Unforgettable| ,Disc ,Enjoying| ,On-premise| ,Telescopic| ,S|Predominantly ,S|criteria ,Two-thir ,S|infin ,S|steat ,Consequently| ,Brachycephaly ,Testament| ,Pilonidal ,Fuku| ,Attroactive0 ,Exophytic ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )