🔺 日本語 🔺 한국 소식 🔺 ดูหนังHD Official ลิขสิทธ์ 🔺 เรื่องลี้ลับ ผี วิญญาน 🔺 เรื่องตลก 🔺 🔺 ดาราและข่าวบันเทิง 🔺 ប្រទេសកម្ពុជា 🔺 สูตรอาหาร 🔺 เพลงเพราะๆฟังยาวๆเป็นชั่วโมง 🔺 ລາວ 🔺 ดวงและโหราศาสตร์ 🔺 รีวิวที่พักโรงแรม 🔺 เกมส์ 🔺 กีฬา 🔺 ท่องเที่ยว 🔺 เทคนิคถ่ายภาพ 🔺 สูตรขนมไทย ขนมหวาน 🔺 สารคดี 🔺 ประวัติศาสตร์ 🔺 ข่าวเด่น ประเด็นดัง 🔺 မြန်မာ 🔺 รายการทีวี 🔺 เกมส์ 🔺 Việt Nam 🔺 ไอที คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่ 🔺 World News 🔺 ติ๊กต๊อก 🔺 เพลงฮิตๆดังๆใหม่ๆ 🔺 ตัวอย่างหนัง Official Trailer 🔺 เกร็ดน่ารู้ 🔺 โทรศัพท์มือถือ 🔺 เลขเด็ดและข่าวหวย 🔺 France

เพลงลาว 100ล้านวิว ຢາກເປັນລູກເຂີຍ ( อยากเป็นลูกเขย ) SOPHANA x T JAME UNO x แบกือ ແບກື BIGYAI

เนื้อเพลง(พิมพ์ไทย)
Sophana:

Sophana na..Sophana na.....
อยากเป็นลูกเขยของแม่เจ้า
และอยากเป็นลูกเขยของพ่อเจ้า
อยากเป็นลูกเขยของแม่เจ้า
และอ้ายอยากเป็นลูกเขยของพ่อเจ้า ya...
โอผู้สาวเจ้านั้นเป็นลูกผู้ใด
อ้ายเห็นเจ้าในมื้อนั้นและอ้ายโคตรฮู้สึกถืกใจ
อ้ายเห็นเจ้าโพสต์ลง face
อ้ายเลยเข้าไปกดใจ
ก่อย้อนว่าเจ้าหน้าฮัก
อ้ายเลยอยากทักไปทันใด ya...
ถ้าเจ้าบ่อมีแฟนขอบอกเลยมันโคตรจะดี
เพราะเจ้านั้นหน้าฮักอยากให้เจ้ามาเป็น my sorty
ถ้าเป็นแบบนั้นละมันโคตรดี
และก่ออยากให้เจ้ามาสนใจอ้ายแน่ baby ya
หน้าตาของอ้ายอาจสิบ่อหล่อเหลา
แต่ฮักแท้และความจริงใจอ้ายมีเต็มกระเป๋า
ขอให้เจ้านั้นหันมาและลองแนม กันแน่
เพราะว่าอ้ายนั้นอยากให้เจ้ามาเทคเเคร์.....

(Hook)
อยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้า
อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
ค่าดองท่อใดสิให้พ่อไปถาม
ขอเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายแน่
อยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้า
อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
ค่าดองท่อใดสิให้พ่อไปถาม
ขอเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายแน่...เปิดใจให้อ้ายเเน่...เปิดใจให้อ้ายแน่....

TJame Uno:
แว๊บแรกที่อ้ายได้เห็นหน้าเจ้า
อ้ายกะอยากจะทักและอยากเอ่ยคำเว้าออกไป
และอยากจะถามทายเจ้าเป็นลูกผู้ใด
เวลาที่เจ้าส่งยิ้ม
มันเฮ็ดให้ใจของอ้ายละลายทันใด aey
ข้อยติดใจเจ้าตั้งแต่แว๊บแรก
ก่อเพราะหุ่นฮอยเจ้าเป็นตาแชบ
หัวใจและเบอร์โทรให้พร้อมแลก
เพียงเจ้าแนมมา
อ้ายนั้นก่อยิ้มเป้ยๆ
เบิดมื้อเบิดคืน
ก่อย้อนว่าเจ้าหน้าฮัก
ก่อเพราะว่าเจ้าหน้าฮัก
อ้ายเลยกดเข้าไปทัก messenger
Face แอดไปละเดอ
ฮับแอดแน่ได้บ่อ
อ้ายสิบอกพ่อแม่ไปขอ aey aey
ก่อเจ้าน่ะงามอิหลีอยากให้เจ้าน่ะ
มาเป็นคู่ชีวิตแต่ว่ามันติดที่อ้ายน่ะบ่อรวย...
อ้ายนั้นบ่อยรวย...เย่...แต่ว่า...อ้ายกะ56เด้อ...

Bigyai:
ผม แบกึ ผม แบกึ นะจ๊ะ...อาถ้าสมมุติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกัน
ถ้าเป็นเเบบนั้นผมว่ามันคงจะดี
เพราะอ้ายคนนี้หน้าตากะบ่อได้หล่อ
แถมพ่อผมนั้นกะบ่อได้รวย
แล้วทำยังไง จั่งสิได้เป็นลูกเขย
การแต่งโตผมนั้นมันโคตรเชย
ผมอยากเป็นอยากเป็นลูกเขย
ได้ยินละผมอยากเป็นลูกเขย
อยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้า
อยากมีผู้เฒ่าผู้แก่กับนาง
ค่าดองท่อใดสิให้พ่อไปถาม
ขอเพียงน้องนางเปิดใจให้ผมแน่...

Sophana:
อยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้า
อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง
ค่าดองท่อใดสิให้พ่อไปถาม
ขอเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายแน่.

ເນື້ອເພງ
Sophana

Sophana na.. Sophana na .......

ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງແມ່ເຈົ້າ
ແລະຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ເຈົ້າ
ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງແມ່ເຈົ້າ
ແລະອ້າຍຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ເຈົ້າ ya..
ໂອ່ຜູ້ເຈົ້ານັ້ນເປັນລູກຜູ້ໃດ໋
ອ້າຍເຫັນເຈົ້າໃນມື້ນັ້ນແລະອ້າຍໂຄດຮູ້ສືກຖືກໃຈ
ອ້າຍເຫັນເຈົ້າໂພດລົງ face
ອ້າຍເລີຍເຂົ້າໄປກົດໃຈ
ກໍ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າຮັກ
ອ້າຍເລີຍຢາກທັກໄປທັນໃດ້ ya..
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີແຟນຂໍບອກເລີຍມັນໂຄດຈະດີ
ເພາະເຈົ້ານັ້ນຫນ້າຮັກຢາກໃຫ້ເຈົ້າມາເປັນ my sorty
ຖ້າເປັນແບບນັ້ນລະມັນໂຄດຈະດີ
ແລະກໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນມາສົນໃຈອ້າຍແນ່ baby ya..
ໜ້າຕາຂອງອ້າຍອາດຊິບໍ່ຫຼໍ່ເຫຼົາ
ແຕ່ຮັກແທ້ແລະຄວາມຈີງໃຈອ້າຍມີເຕັ້ມກະເປົ່າ
ຂໍໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຫັ້ນມາແລະລອງແນມ ກັນແນ່
ເພາະວ່າອ້າຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າມາ ເທັກແຄ.....

(Hook)
ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ແມ່ເຈົ້າ
ຢາກເປັນຜູ້ເຖົ້າລະຜູ້ແກ່ກັບນາງ
ຄ່າດອງທໍ່ໃດ້ສິໃຫ້ພໍ່ໄປຖາມ
ຂໍພຽງນ້ອງນາງເປີດໃຈໃຫ້ອ້າຍແນ່
ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ແມ່ເຈົ້າ
ຢາກເປັນຜູ້ເຖົ້າລະຜູ້ແກ່ກັບນາງ
ຄ່າດອງທໍ່ໃດ້ສິໃຫ້ພໍ່ໄປຖາມ
ຂໍພຽງນ້ອງນາງເປີດໃຈໃຫ້ອ້າຍແນ່...ເປີດໃຈໃຫ້ອ້າຍແນ່...ເປີດໃຈໃຫ້ອ້າຍແນ່.....

TJame Uno

ແວບແລກທີ່ອ້າຍໃດ້ເຫັນຫນ້າເຈົ້າ
ອ້າຍກະຢາກຈະທັກແລະຢາກເອີ້ຍຄຳເວົ້າ ອອກໄປ
ແລະຢາກຈະຖາມທາຍເຈົ້າເປັນລູກຜູ້ໃດ້
ເວລາທີ່ເຈົ້າສົ່ງຍິ້ມ
ມັນເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງອ້າຍລະລາຍ ທັນໃດ aey
ຂ້ອຍຕິດໃຈເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ແວບແລກ
ກໍ່ບອກຫົວໃຈເຈົ້າເປັນຕາແຊບ
ຫົວໃຈແລະເບີໂທໃຫ້ພ້ອມແລກ
ພຽງເຈົ້າແນມມາ
ອ້າຍນັ້ນກໍ່ຍິ້ມເປີຍໆເບີດມື້ເບີດຄືນ
ກໍ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າຮັກ
ກໍ່ເພາະວ່າເຈົ້າຮັກ
ອ້າຍເລີຍກົດເຂົ້າໄປທັກ messenger
Face ແອັດໄປແລະເດີ
ຮັບ add ແນ່ໃດ້ບໍ
ອ້າຍສິບອກພໍ່ແມ່ໄປຂໍ aey aey
ກໍ່ເຈົ້ານະງາມອີ່ຫຼີຢາກໃຫ້ເຈົ້ານະ
ມາເປັນຄູ່ຊີວິດແຕ່ວ່າມັນຕິດທີ່ອ້າຍນະບໍ່ລວຍ...
ອ້າຍນັ້ນບໍ່ລວຍ....ເຢ່..ແຕ່ວ່າ...ອ້າຍກະ 56 ເດີ

Bigyai

ผม แบกื ผม แบกื นะจ๊ะ... อา
ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົານັ້ນເປັນແຟນກັນ
ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ผม ວ່າມັນຄົງຈະດີ
ເພາະອ້າຍຄົນນີ້ກະຫນ້າຕາບໍ່ໃດ້ລໍ່
ແຖມພໍ່ ผม ນັ້ນກະບໍ່ໃດ້ລວຍ
ແລ້ວ ทำยังไง ຈັ່ງສິໃດ້ເປັນລູກເຂີຍ
ການແຕ່ງໂຕ ผม ນັ້ນມັນໂຄດເຊີຍ
ผม ຢາກເປັນຢາກເປັນລູກເຂີຍ
ໃດ້ຍີນບໍລະ ผม ຢາກເປັນລູກເຂີຍ
ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ແມ່ເຈົ້າ
ຢາກມີຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກັບນາງ
ຄ່າດອງເທົ່າໃດ້ສິໃຫ້ພໍ່ໄປຖາມ
ຂໍພຽງນ້ອງນາງເປີດໃຈໃຫ້ ผม ແນ່...

Sophana

ຢາກເປັນລູກເຂີຍຂອງພໍ່ແມ່ເຈົ້າ
ຢາກເປັນຜູ້ເຖົ້າລະຜູ້ແກ່ກັບນາງ
ຄ່າດອງທໍ່ໃດ້ສິໃຫ້ພໍ່ໄປຖາມ
ຂໍພຽງນ້ອງນາງເປີດໃຈໃຫ້ອ້າຍແນ່
[ กดที่ภาพด้านล่างเพื่อเล่นคลิป ]---- ถ้าน่าสนใจ แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆดูบ้างสิ คลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อแชร์ค่ะ :) --
-----


---- คุณคิดเห็นอย่างไร พิมพ์ข้อความไว้ด้านล่างนี้ได้จ้า --

เพลงฮิตๆดังๆใหม่ๆ

1 2 3


1 2 3

หน้าแรก : [ ดูดวงประจำวันที่ 30 ตุลาคม พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 31 ตุลาคม พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 1 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 2 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 3 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 4 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 5 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : [ ดูดวงประจำวันที่ 6 พฤษจิกายน พศ. 2563 ] : ทำนายฝัน : แผนที่ ระดับความสูงน้ำทะเล : เลขเด็ดคนรักหวย : เทียบปี พศ คศ จศ รศ : ดูดวงเนื้อคู่ดวงสมพงศ์นาคคู่ : ดูดวงประจำปีฉัตร3ชั้น : วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล : ตั้งชื่อตามวันเกิด : ดูดวงประจำวัน : ดวงจากเบอร์โทร : คาถาอาคม บทสวดมนต์ : บทกลอน : ปลา : ข้อมูลอาเซียน : รหัสไปรษณีย์ : แปลงตารางวาเป็นไร่ งาน : รวมสูตรเหยื่อตกปลา : อักษรพิเศษ ตั้งชื่อสัญลักษณ์แปลกๆ : สร้างบาร์โค้ด2มิติ : ชื่อเกาหลี : แบบฟอร์ม : World :

☆ ทำนายฝัน ☆ทำนายเนื้อคู่จากชื่อ ☆ทำนายเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ ทำนายความรักรายวัน ☆ ทำนายนิสัยตามวันเกิด ☆ ทำนายรูปแบบความรักตามวันเกิด ☆ ทำนายหน้าตาเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ ทำนายดวงจากหมายเลขโทรศัพท์-เบอร์มือถือ ☆ ทำนายดวงจากชื่อ นามสกุล ☆ ทำนายนิสัยจากเบอร์โทรศัพท์-หมายเลขมือถือ ☆ ทำนายนิสัยจากชื่อ ☆ เกมส์ทายใจ ☆ ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ ☆ ไพ่ยิปซีประจำวันเกิด ☆ ดูดวงคู่รัก ทำนายดวงสมพงศ์ จากชื่อ ☆ เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากชื่อ ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากวันเกิด ☆ ทำนายของขวัญวันวาเลนไทน์จากชื่อ ☆ ทำนายอดีตชาติ ☆ ทำนายสีมงคลประจำวัน ☆ ทำนายหน้าที่การงานตามวันเกิด ☆ ทำนายนิสัยสุดๆ ☆ ทำนายฝัน ☆ ทำนายชื่อ-วิเคราะห์ชื่อ ☆ กราฟชีวิต ☆ ดวงสมพงศ์นาคคู่ ☆ ทำนายวันเกิดตรงกับสัตว์อะไร ☆ ดูดวงสมพงศ์ปีชงจีน ☆ ดูดวงเรือนแห่งชะตาตามวันเกิด ☆ ดูดวงปีเกิดตำราพรหมชาติล้านนา ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงช้างผัวเมีย ดูดวงจากหมายเลขบัตรประชาชน | ดูดวงแบบกราฟชีวิต | ชื่อมงคล ชื่อเพราะ ตั้งชื่อตามวันเกิด | วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล | ทำนายฝัน | การทำบุญวันเกิดตามวันเกิด | ดูลูกในท้องว่าเป็นหญิงหรือชาย | ดูดวงชะตาในเดือนนี้ | ดูดวงเรือนแห่งชะตา | ดูธาตุประจำปีเกิด | ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร | ตัดผมวันไหนดี | ต้นไม้มงคลตามราศีเกิด | เสี่ยงเซียมซี | ดูดวงขนาดของลับ อวัยวะเพศชายหญิง
| ดูดวงลักษณะเนื้อคู่ | ดูดวงความรักตามเดือนเกิด | เสี่ยงเซียมซี| ฤกษ์ออกรถปี2554 | ดูดวงประจำวัน | ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น | ดูดวงตามวันที่เกิด | ดูดวงตามเดือนที่เกิด | ดูดวงชะตาตามปีเกิด (ตำราโบราณ) | ดูดวงตามเดือนที่เกิด ตำราพรหมชาติล้านนา | ดูดวงตามราศีเกิด | ดูดวงเนื้อคู่ตาม ดวงสมพงศ์นาคคู่| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าคือใคร เป็นอย่างไร| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วดีหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ตามความสัมพันธ์ของธาตุทั้งหก | ดูดวงเนื้อคู่ ตามตำราช้างผัวเมีย| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะได้แต่งงานกันหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะเป็นแบบไหน | ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ | ดูดวงตามปีเกิด | ดูดวงตามปีเกิด(ตำราพรหมชาติล้านนา)| ดูดวงจากหมายเลขมือถือ |


Copyright 2020 | 13 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 [1]

Flag Counter