วิธีย้ายภูมิลำเนาไปต่างประเทศ

ปริ้นเตอร์ไร้สายพกพาไม่ใช้หมึกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

มันก็ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ไม่ใช่ว่ามี skill qualify แล้วจะ apply PR ได้เลย ต้องเล่าให้หมดครับ
1 เมื่อมีความรู้ความสามารถขั้นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องได้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งวุฒิเหล่านี้ต้องเรียนจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ไม่ใช่ว่าจบอะไรมาจากที่ไหนก็ได้
ถ้าไม่ได้จบที่ ออสเตรเลีย ต้องเอาวุฒิที่จบที่ไหนก็ได้ไป qualify ตามสมาคมของอาชีพนั้น เรียกว่า skill assessment

รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศรายชื่ออาชีพที่ผ่านการอนุมัติสำหรับ(รัฐ)เป็นสปอนเซอร์ ภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลกลางเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่ที่กำหนด (DAMA)

มี DAMA สองโครงการ
รัฐเซาท์ออสเตรเลียจะมี DAMA สองโครงการ

โครงการแรกจะครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลของนครแอดิเลด (Adelaide Metropolitan region)

แถลงการณ์จากหน่วยงานด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ไมเกรชันเอสเอ (Migration SA) กล่าวว่า จะมี 60 อาขีพใน “ข้อตกลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแอดิเลด” (Adelaide Innovation and Technology Agreement) ซึ่งพื้นที่ปริมณฑลของนครแอดิเลดจะยอมรับอาชีพเหล่านี้

“การลดหย่อนผ่อนผันตามข้อตกลงนี้ มีไว้เพื่อรับมือกับความท้าท้ายที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะ ด้วยการมอบช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย”

โครงการ DAMA โครงการที่สองเรียกว่า “ข้อตกลงแรงงานส่วนภูมิภาครัฐเซาท์ออสเตรเลีย” (South Australia Regional Workforce Agreement) ซึ่งครอบคลุมรัฐเซาท์ออสเตรเลียทั้งรัฐ โดยมี 114 อาชีพอยู่ในข้อตกลงนี้

“มี 114 อาชีพในข้อตกลงแรงงานสู่ส่วนภูมิภาครัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นายจ้างในอุตสาหกรรมสำคัญๆ ซึ่งเติบโตขึ้นในส่วนภูมิภาค ได้แก่ภาคส่วนธุรกิจการเกษตร การดูแลสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การทำเหมือง และภาคส่วนการก่อสร้าง ให้สามารถจัดหาและรักษาแรงงานทักษะเอาไว้ได้”

มีโอกาสมากมาย
ผู้เชี่ยวชาญการอพยพย้ายถิ่นฐาน คุณชามาน พรีต แนะว่า รายชื่ออาชีพสำหรับโครงการ DAMA รัฐเซาท์ออสเตรเลียนั้นรวมไปถึงอาชีพที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งจะเปิดช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร

“หากเราดูรายชื่ออาชีพ จะมีอาชีพที่หลากหลายซึ่งน่าสนใจมากๆ ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการที่พักและการบริหารงานบริการ อาชีพดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้จัดการคาเฟ่และภัตตาคาร ฯลฯ ซึ่งจะมอบช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร”

“และยังมีอาชีพต่างๆ ซึ่งตามปกติแล้วจะไม่มีทางได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหากผ่านโครงการย้ายถิ่นฐานทักษะทั่วไป (General Skilled Migration) เช่น ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นอกจากจะมี(อาชีพเหล่านี้)แล้วยังมีการลดหย่อนให้อีกด้วย” เธอกล่าวกับรายการเอสบีเอส ฮินดี

คุณชามานกล่าวต่อว่า มีข้อลดหย่อนต่างๆ ให้สำหรับนายจ้างซึ่งว่าจ้างลูกจ้างที่มีทักษะเฉพาะ

“มีข้อลดหย่อนด้านภาษาอังกฤษ เงินเดือน ทักษะ อายุ และประสบการณ์ ทำให้โอกาสนั้นเปิดกว้างขึ้นสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน” คุณชามาน พรีต กล่าว

โครงการ DAMA เป็นโครงการวีซ่านายจ้างเป็นสปอนเซอร์ที่จัดอยู่ภายใต้ประเภทวีซ่าทักษะขาดแคลนแบบชั่วคราว (ซับคลาส 482 สายข้อตกลงแรงงาน) หรือ Temporary Skill Shortage visa (Subclass 482 labour agreement stream) ซึ่งอนุญาตให้นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้างมีทักษะจากต่างประเทศมาเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานที่ไม่สามารถหาคนในท้องที่มาทำได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ DAMA จะได้รับการเผยแพร่ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

ตัวอย่างรายชื่ออาชีพ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

ข้อตกลงการอพยพย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่ที่กำหนดสำหรับพื้นที่ปริมณฑลของนครแอดิเลด (Adelaide Metropolitan Designated Area Migration Agreement)

1) นักชีวเคมี (Biochemist)

2) นักเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologist)

3) นักพฤกษศาสตร์ (Botanist)

4) นักเคมี (Chemist)

5) ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้จัดการบริหาร (Chief Executive or Managing Director)

6) เจ้าหน้าที่สูงสุดด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer)

7) ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager)

8) ผู้จัดการบริษัททั่วไป (Corporate General Manger)

9) ศิลปินดิจิทัล (Digital Artist)

10) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

11) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer)

12) ผู้จัดการวิศวกรรม (Engineering Manager)

13) นักเทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technologist)

14) นักวิทยาศาสตร์วิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Research Scientist)

15) นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Environmental Scientist, nec)

16) นักตัดต่อภาพยนตร์และวิดิโอ (Film and Video Editor)

17) ช่างฟิตทั่วไป (Fitter, General)

18) ช่างฟิตและช่างจูน (Fitter and Tuner)

19) ช่างเชื่อม-ช่างฟิต (Fitter-Welder)

20) นักธรณีฟิสิกส์ (Geophysicist)

21) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

22) นักอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologist)

23) ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Project Manager)

24) นักวาดภาพ (Illustrator)

25) ผู้นำเข้าหรือส่งออก (Importer or Exporter)

26) วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial Engineer)

27) ผู้จัดการห้องทดลอง (Laboratory Manager)

28) นักวิทยศาสตร์ชีวภาพทั่วไป (Life Scientist, General)

29) นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Life Scientist, nec)

30) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer)

31) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Biologist)

32) นักคณิตศาสตร์ (Mathematician)

33) วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

34) นักผลิตด้วยโลหะ (Metal Fabricator)

35) ช่างฟิตโลหะและช่างเครื่องกลที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Metal Fitters and Machinist, nec)

36) ช่างเครื่องกลโลหะชั่นหนึ่ง (Metal Machinist, First Class)

37) นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

38) นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

39) นักออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)

40) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมัลติมีเดีย (Multimedia Specialist)

41) ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กายภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Natural and Physical Science Professionals, nec)

42) Naval Architect (สถาปนิกเรือ)

43) นักวิทยาศาสตร์มิติสัมพันธ์อื่นๆ (Other Spatial Scientist)

44) นักฟิสิกส์ (Physicist)

45) นักเทคนิกพลาสติก (Plastics Technician)

46) ช่างเชื่อมด้วยแรงดัน (Pressure Welder)

47) ผู้จัดการด้านจัดซื้อ (Procurement Manager)

48) ผู้จัดการด้านการผลิต (Production Manager, Manufacturing)

49) วิศวกรการผลิตหรือโรงงาน (Production of Plant Manager)

50) ผู้จัดการด้านควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Manager)

51) ผู้จัดการด้านงานวิจัยและการพัฒนา (Research Development Manager)

52) ศิลปินดิจิทัลอาวุโส (Senior Digital Artist)

53) พนักงานช่างโลหะแผ่น (Sheetmetal Trades Worker)

54) ผู้จัดการเฉพาะทางที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Specialist Manager, nec)

55) ผู้จัดการสายส่ง (Supply and Distribution Manager)

56) ผู้เชี่ยวชาญการอบรมและพัฒนา (Training and Development Professional)

57) นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)

58) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

59) ช่างเชื่อม (ชั้นหนึ่ง) (Welder, First Class)

60) นักสัตววิทยา (Zoologist)
ที่มา: https://www.sbs.com.au

https://www.migration.sa.gov.au/local-employers/designated-area-migration-agreements/dama-occupation-lists

ถ้าไม่ผ่านก็จบ ถ้าผ่าน ไปขั้นตอนต่อไป มีทางแยกสองทาง
1 เอา skill assessment ส่งไป immi เพื่อขอรับคำเช็ญให้ยื่น PR ถ้าเค้าเห็นว่า ดี จะออกคำเช็ญให้แล้วเอาคำเช็ญนั้นบวกกับคะแนนทักษะอังกฤษ ไปยื่น ถ้าผ่านก็ดีใจด้วย
2 ต้องหางานให้ได้ตรงตามทักษะที่ list มาทั้งหมดนั่นหล่ะแล้วต้องตรงกับ Skill assessment ด้วย แล้วสัญญาจ้างค่าจ้างต้องเป็นฟูลไทม์ และมีรายได้ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของ Skill level (แบ่งเป็น 1 2 3 4 ) 1 -2 คือสูงสุด รายได้จะสูง เสียภาษีเยอะ เค้าต้องการ มาก
หลักจากได้นายจ้างแล้ว (เรื่องนายจ้างก็วุ่นวายอีกพอสมควร) จึงทำการยื่น จะไม่ได้ PR เลย จะได้ working long term ทำประมาณ 4 ปี ถึงมีสิทธิ์ยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร


อยากแชร์มั้ย???

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

Loading...

เชิญโพสต์เขียนข้อความต่างๆได้ตามต้องการที่นี่ (งดสแปมโฆษณา)


#ทำนายฝัน เลขเด็ดแม่น ฟรี ที่นี่ดวงวันนี้ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

วันนี้อ่อนล้าระอาอกใจหรือเกิดหวั่นไหวไปกับข่าวเรื่องราวพาดพิงถึง เรื่องเล็กมันจักกลายเป็นปัญหาใหญ่โตตามมา เงินทองพร้อมมีมาแต่ก็ต้องจ่ายออกไป คนรักคู่ครองไม่ช่วยยังจ้องแต่จะขวางเสมอ เดินทางแต่ละแห่งที่ต้องไปกันเป็นหมู่คณะจึงปลอดภัย ปวดหัวตัวร้อน โรคภัยรออยู่ใกล้ตัวเราแล้ว

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันจันทร์

วันนี้อาจเกิดการเข้าใจผิดกับคนใกล้ตัว สิ่งที่คาดว่าง่ายมันเกิดยุ่งยากลำบากใจ เงินทองช่วงนี้ กระเป๋าร้อน เงินฝืดแทบทุกวัน ชอบใคร รักใคร บอกไปตรงๆ เรื่องจะง่ายขึ้น โชคลาภวิ่งเข้ามาหาตอนเดินทาง ห่วงเรื่องสุขภาพพลานามัยเอาไว้บ้าง

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันอังคาร

วันนี้เจอแต่เรื่องเศร้าและข่าวคราวที่ตื่นเต้น การงานหรือการเรียนแต่ละอย่างก็ยังเสมือนพายเรือในอ่าง เงินทองช่วงนี้ผ่านมือไปมายากเก็บกักรักษาได้นาน ความรักเกิดปัญหาหนักอก อย่านิ่งเฉย พูดให้เคลียร์เลย ช่วงนี้เดินทางทั้งขึ้นเหนือล่องใต้อันตรายมีระวังด้วย คิดหนักกับเรื่องสุขภาพพลานามัยที่ไม่ค่อยดีนัก

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันพุธ

วันนี้ทุกอย่างยังสับสนทั้งก่อนจะได้มาและเสียไป ช่วงนี้พูดอย่าง ใจอย่าง ฝืนใจตนเองเสมอ ช่วงนี้ต้องตัวใครตัวมัน ป่วยไข้ก็ยังต้องไปหาหมอ ความคิดเห็นของคนรักคู่ครองก็น่าสนใจนี่นา เดินทางไปไหนไกลเรือนระวังอันตรายป่วยไข้ เจอลาภปากมีแต่ก็ต้องระวังท้องไส้ด้วย

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

วันนี้มากมายหลายอย่างยังคงเหมือนเดิม หรือล่องลอยไปตามกระแสและความผันผวนของโลก ต้องตามแก้ไขหรือสะสางบางเรื่องบางอย่างให้ลงตัว ลาภผลเงินทองเข้าออกลื่นมือ ไม่ติดขัด แฟนชอบหึงหวงในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่จำเป็นนักหนาอย่าเดินทางไกลได้เป็นดี เงินทองไม่ขาดมือ แต่สุขภาพกลับแย่ลง

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันศุกร์

วันนี้อาจสมองหมุน หัวปั่นจากใครบางคนใกล้ตัว สิ่งที่หวังไว้บางอย่างกำลังแปรเปลี่ยนไป เงินทองช่วงนี้ก็พร้อมต้องหามาจ่ายหลายจำนวน คนรักอาจตลบแตลง อย่าไปเชื่อคำพูดที่ออกมา ถ้าไม่มีมูล เดินทางก็ต้องระวังอันตรายและป่วยไข้ รักษาสุขภาพกายให้ดี แล้วเงินทองลาภผลจะไหลมาเทมา

ดวงประจำวัน ผู้ที่เกิดวันเสาร์

วันนี้หากยังขืนยึดมั่นวาดหวังเกินไปก็คงกลัดกลุ้มใจจัง แม้สิ่งที่คาดหวังยังมองไม่เห็นฝั่งแต่ต้องทนทำต่อไป เงินทองมีมาหาได้แต่มักอยู่ด้วยไม่นาน ฐานะไม่ดี ก็มีอุปสรรคในความรักบ้าง เดินทางไปไหนต้องระวังอันตราย มีลาภปาก แต่ลาภทรัพย์ยังอีกไกลลีลาคนคัดแตงโม สุดยอดมาก [ อ่านแล้ว 49 ครั้ง]
หวยแม่นๆ 16 มิถุนายน 2562 [ อ่านแล้ว 215 ครั้ง]
#เลขเด็ด คนรักหวย 16 มิถุนายน 2562 [ อ่านแล้ว 175 ครั้ง]
เลขเด็ด หนอนชอนไช 16/6/62 [ อ่านแล้ว 199 ครั้ง]
เลขเด็ดคนสุดท้าย 16/6/62 [ อ่านแล้ว 240 ครั้ง]
เทคนิคการหั่นผักผลไม้ [ อ่านแล้ว 108 ครั้ง]
ไอเดียแจ่มๆ เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ [ อ่านแล้ว 108 ครั้ง]
เทนโลยีการผลิต ทันสมัยและเร็วมาก [ อ่านแล้ว 92 ครั้ง]
แอปเปิ้ลเปิดตัว iOS13 มีอะไรใหม่ ดูด่วนของใหม่เพียบ แจ๋วมากทั้งนั้น!! [ อ่านแล้ว 96 ครั้ง]
มิ้นท์พาไปกินอาหารถิ่น ของไต้หวันที่ตลาดกลางคืนค่ะ [ อ่านแล้ว 112 ครั้ง]
คลิปผู้ชายต่อยเตะผู้หญิงไม่ยั้ง หลังง้อผู้หญิงแล้วไม่สำเร็จ [ อ่านแล้ว 101 ครั้ง]
เกมรับและโอริกี้ทำให้คุณเป็นแชมป์ ลิเวอร์พูล 2-0 สเปอร์ส แชมป์ UCL สมัย 6 [ อ่านแล้ว 112 ครั้ง]
วิธีย้ายภูมิลำเนาไปต่างประเทศ [ อ่านแล้ว 118 ครั้ง]
วิธี เลี้ยงปูนา รายได้หลัก..แสนบาทต่อเดือน [ อ่านแล้ว 138 ครั้ง]
เลขเด็ดต้อนรับหวยงวดใหม่ 1มิ.ย.2562 ที่จะมาถึง [ อ่านแล้ว 174 ครั้ง]
เจาะเลขเด็ดจากแหล่งขายลอตเตอรี่แหล่งใหญ่สุดในย่านสะพานควาย ตัวไหนเด็ด ตัวดังในงวดนี้ไปดู... [ อ่านแล้ว 150 ครั้ง]
เซียนหัวฮือฮา! หน้าผู้หญิงโผล่ต้นมะขาม แห่ขอเลขเด็ด [ อ่านแล้ว 134 ครั้ง]
เลขเด็ดตาทองมาแรง คนแห่ดูอ่างน้ำมนต์จนแน่นศาลา ป้าศรัทธาถูกมา 3 งวดติด [ อ่านแล้ว 548 ครั้ง]
การแข่งขันกินแหลกพิชิตแชมป์ 86 [ อ่านแล้ว 115 ครั้ง]
พาชิมข้าวกล่อง 7-11 ไต้หวัน [ อ่านแล้ว 109 ครั้ง]
1 2 3 4

สูตรหวย ตารางผลบอล สร้าง QRCODE ฟรี อักษรพิเศษ

☆ ทำนายฝัน ☆ทำนายเนื้อคู่จากชื่อ ☆ทำนายเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ ทำนายความรักรายวัน ☆ ทำนายนิสัยตามวันเกิด ☆ ทำนายรูปแบบความรักตามวันเกิด ☆ ทำนายหน้าตาเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ทำนายนิสัยเพื่อนๆในเฟสบุ๊ค ☆ ทำนายดวงจากหมายเลขโทรศัพท์-เบอร์มือถือ ☆ ทำนายดวงจากชื่อ นามสกุล ☆ ทำนายนิสัยจากเบอร์โทรศัพท์-หมายเลขมือถือ ☆ ทำนายนิสัยจากชื่อ ☆ เกมส์ทายใจ ☆ ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ ☆ ไพ่ยิปซีประจำวันเกิด ☆ ดูดวงคู่รัก ทำนายดวงสมพงศ์ จากชื่อ ☆ เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากชื่อ ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากวันเกิด ☆ ทำนายของขวัญวันวาเลนไทน์จากชื่อ ☆ ทำนายอดีตชาติ ☆ ทำนายสีมงคลประจำวัน ☆ ทำนายหน้าที่การงานตามวันเกิด ☆ ทำนายนิสัยสุดๆ ☆ ทำนายฝัน ☆ ทำนายชื่อ-วิเคราะห์ชื่อ ☆ กราฟชีวิต ☆ ดวงสมพงศ์นาคคู่ ☆ ทำนายวันเกิดตรงกับสัตว์อะไร ☆ ดูดวงสมพงศ์ปีชงจีน ☆ ดูดวงเรือนแห่งชะตาตามวันเกิด ☆ ดูดวงปีเกิดตำราพรหมชาติล้านนา ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงช้างผัวเมีย ดูดวงจากหมายเลขบัตรประชาชน | ดูดวงแบบกราฟชีวิต | ชื่อมงคล ชื่อเพราะ ตั้งชื่อตามวันเกิด | วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล | ทำนายฝัน | การทำบุญวันเกิดตามวันเกิด | ดูลูกในท้องว่าเป็นหญิงหรือชาย | ดูดวงชะตาในเดือนนี้ | ดูดวงเรือนแห่งชะตา | ดูธาตุประจำปีเกิด | ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร | ตัดผมวันไหนดี | ต้นไม้มงคลตามราศีเกิด | เสี่ยงเซียมซี | ดูดวงขนาดของลับ อวัยวะเพศชายหญิง
| ดูดวงลักษณะเนื้อคู่ | ดูดวงความรักตามเดือนเกิด | เสี่ยงเซียมซี| ฤกษ์ออกรถปี2554 | ดูดวงประจำวัน | ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น | ดูดวงตามวันที่เกิด | ดูดวงตามเดือนที่เกิด | ดูดวงชะตาตามปีเกิด (ตำราโบราณ) | ดูดวงตามเดือนที่เกิด ตำราพรหมชาติล้านนา | ดูดวงตามราศีเกิด | ดูดวงเนื้อคู่ตาม ดวงสมพงศ์นาคคู่| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าคือใคร เป็นอย่างไร| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วดีหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ตามความสัมพันธ์ของธาตุทั้งหก | ดูดวงเนื้อคู่ ตามตำราช้างผัวเมีย| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะได้แต่งงานกันหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะเป็นแบบไหน | ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ | ดูดวงตามปีเกิด | ดูดวงตามปีเกิด(ตำราพรหมชาติล้านนา)| ดูดวงจากหมายเลขมือถือ |
ทำนายฝัน